Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Szkolenia dla ochrony zdrowia
Jak przygotować się w podmiocie medycznym do kolejnych zmian w VAT w 2021?

Szkolenie uwzględnia wydane przez Ministerstwo Finansów objaśnienia podatkowe
i pokazuje ich zastosowanie w rozliczeniach VAT podmiotów medycznych.

Cel: Zapoznanie się z nowymi zasadami rozliczeń VAT w zakresie JPK i fakturowania.

Korzyści: Uzyskanie wiedzy na temat właściwego przygotowania rozliczenia JPK, ujęcia dokumentów księgowych oraz prawidłowego odliczenia podatku VAT w podmiocie medycznym.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
dr Małgorzata Rzeszutek

  dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotow medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych. Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.

+ czytaj więcej

19 sierpnia 2021

13 września 2021

7 października 2021

4 listopada 2021

6 grudnia 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10:30  –  przerwa (10 minut)

10:40  –  II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Zmiany w JPK od 1 lipca 2021 w podmiotach medycznych:

 1. Przypisanie usługom o charakterze niematerialnym oznaczonych kodem „GTU_12”, symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015, które są ważne dla podmiotów medycznych?
 2. Wyłączenie wprost kodów GTU dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych w podmiotach medycznych.
 3. Wykazywanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone przez podmioty medyczne.
 4. WAŻNA zmiana w zakresie oznaczenia „MPP” - mechanizm podzielonej płatności.
 5. Limit kwotowy dla oznaczeń „TP” - podmioty powiązane, zmiany w zakresie oznaczenia „TP” dla podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,
 6. Wykazywanie paragonów za przejazd autostradą oraz biletów za przewóz osób - rozszerzenie możliwości odliczenia podatku,
 7. Korekta podatku naliczonego (WEW) kiedy używać w podmiocie medycznym?

II. Zasady nowelizacji SLIM VAT 2 i ich zastosowanie w podmiocie medycznym:

 1. Nowa forma zawiadomienia o rezygnacji ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części.
 2. Likwidacja duplikatu faktury i wprowadzenie kolejnego egzemplarza faktury.
 3. Rozszerzenie możliwości zastosowania ulgi na złe długi na osoby fizyczne i podmioty zwolnione z podatku VAT będące nabywcami (dłużnikami).
 4. Wydłużenie terminu na skorzystanie z ulgi na złe długi do 3 lat.
 5. Uproszczenie treści faktury zaliczkowej.
 6. Wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni.
 7. Nowe możliwości uwolnienia środków z rachunku VAT oraz nowe komunikaty przelewów do rachunków VAT.
 8. Duże zmiany w wystawianiu faktur korygujących i ich zastosowanie przez podmiot medyczny

III. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur:

 1. Co to jest KSeF i do czego ma służyć?
 2. e-Urząd oraz oprogramowania komercyjne do KSeF.
 3. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
 4. Zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich.
 5. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF przez podmiot medyczny.
 6. Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.
 7. Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.
 8. Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej.
 9. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.
 10. 10-letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla podatnika.
 11. Zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF.

IV. Grupy Vatowskie, na czym ma polegać rozliczenie VAT w grupie, kto może tworzyć grupę w podmiotach medycznych?

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.