Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: JPK VAT
JPK po zmianach w 2021 r. - nowy JPK_V7, e-faktura i centralny rejestr faktur

Zapraszamy Państwa na praktyczne i profesjonalne szkolenie podatkowe z zakresu JPK_V7, e-faktur i weryfikacji rozliczeń podatkowych w skali makro - uwzględniające najnowsze zmiany na 2021 r. Szkolenie obejmuje szczegółową analizę nowelizacji oraz głęboko odnosi się do najczęstszych bieżących problemów związanych z przygotowywaniem i wysyłką JPK. Nowelizacja wywoła skutki już od kwietnia 2021 r.!

Adresatami spotkania są biura rachunkowe, główni księgowi, księgowi, doradcy podatkowi, przedsiębiorcy i miłośnicy prawa podatkowego. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Prowadzący:
Termin szkolenia:
dr Ewelina Skwierczyńska

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia. Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego. Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.

+ czytaj więcej

9 listopada 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Część 1. Ważne zmiany w JPK_V7 na 2021 r.:

1. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie JPK - istota i założenia.
2. Zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności od 2021 r.:

a. Obowiązkowe MPP.
b. Nieobowiązkowe MPP.
c. Korekty.

3. Zamiany w zakresie TP:

a. Dlatego wprowadzone zostały zmiany w oznaczeniu „TP"?
b. Progi kwotowe.
c. Zakresy powiązań.
d. Powiązania z JST i Skarbem Państwa.

4. Co się zmieni w raportowaniu faktur uproszczonych?

a. Definicja faktury uproszczonej.
b. Zakres danych podlegających raportowaniu.
c. Bilety jednorazowe, przejazdy autostradami.

5. GTU:

a. Liczne zmiany przedmiotowe - analiza nowelizacji i przykłady.
b. Dorobek interpretacyjny.

6. Zakres czasowy zmian:

a. Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie?
b. Czy podatnicy zdążą dostosować systemy informatyczne do zmienionych przepisów?

Część 2. Bieżące wyzwania i problemy interpretacyjne z zakresu JPK:

7. Analiza kodów w zakresie transakcji sprzedaży:

a. Kody CN, PKWIU.
b. Transakcje międzynarodowe.
c. Dokumenty wewnętrzne.
d. Wątpliwości interpretacyjne.

8. Analiza kodów w zakresie transakcji zakupu:

a. Kody transakcji nabycia.
b. Prezentacja WNT, import usług.
c. Mechanizm podzielonej płatności.
d. Metoda kasowa.

9. Korygowanie pliku JPK:

a. Zasady dokonywania korekt plików JPK.
b. Czynny żal - czy potrzebny?

10. Sankcje za niedopełnienie terminu przesłania JPK:

a. Sankcje karnoskarbowe.
b. Sankcje podatkowe.

Część 3. Centralny Rejestr Faktur i e-faktura:

11. E-faktura:

a. Dla kogo?
b. Od kiedy?
c. Na jakich zasadach?
d. Jak się przygotować?

12. Wybór e-faktury przez sprzedawcę - skutki podatkowe:

a. Zakres danych.
b. Sposób wysyłki i przechowywania faktur sprzedażowych.

13. Wybór e-faktury przez kontrahenta - skutki podatkowe:

a. Sposób pobrania i przechowywania faktur zakupowych.
b. Zakres obowiązków podatkowych i rachunkowych.

14. Zasady weryfikacji e-faktur przez organy podatkowe.
15. Zasady i terminy wejścia w życie regulacji.
16. Pytania i odpowiedzi.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.