Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Kasy online na basenach i aquaparkach?
25 października 2018
Projekt ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, który jest procedowany w Sejmie, ma unormować kwestie kas online. Planowany termin wejścia w życie tej ustawy – 1 października 2018 r. minął i nie wiadomo kiedy ostatecznie ustawa zostanie uchwalona.

Niemniej jednak w ww. projekcie ustawy w art. 145b ust. 1 pkt 3 wskazano, że podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. – do świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Z przepisu tego wynika, że kasy online będą musiały być obowiązkowo zainstalowane od dnia 1 stycznia 2020 r. u podatników świadczących tego rodzaju czynności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Wśród tych czynności znajdują się usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu. W świetle Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2008 usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej mieszczą się w grupowaniu 93.13.10.0 – Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. Do usług tych zalicza się działalność centrów i klubów fitness oraz innych obiektów służących poprawie kondycji fizycznej i kulturystyce.

W objaśnieniach do PKWiU wskazano, że inne grupowanie tj. 93.11.10.0 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych obejmuje:

  • usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony areny, sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.;
  • usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni;
  • usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Grupowanie 93.11.10.0 nie obejmuje natomiast m.in. usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, sklasyfikowanych w 93.13.10.0.

Wynikałoby z tego, że działalność basenów, aqauparków klasyfikowane jest w PKWiU 93.11.10.0, a nie PKWiU 93.13.10.0.

Jeżeli w projekcie ustawy jest mowa o usługach związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, dla których będą obowiązkowe kasy online, to należy się zastanowić, czy w ramach tego grupowania mieszczą się usługi wejścia na basen, czy do aquaparku. Wydaje się, że nie.

Należy uznać, że projekt zawęża zakres usług objętych kasami online do usług służących poprawie kondycji fizycznej realizowanych w centrach i klubach fitness oraz innych obiektach służących poprawie kondycji fizycznej i kulturystyce. Te usługi są jednak sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 93.13.10.0, a nie w grupowaniu 93.11.10.0.

Należy również zwrócić uwagę, że usługi klasyfikowane w grupowaniu 93.13.10.0 nie korzystają ze stawki obniżonej w ustawie o VAT. Oczywiście usługi wstępu na siłownię, korzystanie z zajęć fitness, czy aerobiku korzystają ze stawki obniżonej 8%, jednak nie jako usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKWiU 93.13.10.0), ani tym bardziej jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych (PKWiU 93.11.10.0), lecz jako Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu, bez względu na symbol PKWiU, zawarte w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Wydaje się więc, że projekt nie chce objąć usług wstępu na basen, aquapark kasami online, lecz wyłącznie usługi centrów i klubów fitness, które klasyfikowane są w PKWiU 93.13.10.0 - usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

W tej łamigłówce interpretacyjnej zapewne pomocne okazałyby się indywidualne opinie klasyfikacyjne Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.