Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Kasy online odroczone do stycznia 2020 r.
15 lutego 2019
Projekt ustawy zmieniający ustawę o podatku od towarów i usług oraz ustawę – Prawo o miarach (druk sejmowy nr 2503), który został przesłany przez rząd do Sejmu w kwietniu 2018 r. został na prawie rok odesłany do „zamrażarki”. Komisja Finansów Publicznych skierowała projekt do Podkomisji Finansów Publicznych, która w końcu stycznia 2019 r. opracowała poprawki do projektu ww. ustawy przesyłając projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych.

Projekt zawiera kilka istotnych zmian w porównaniu do pierwotnego tekstu ustawy.

Po pierwsze ustawa miała wejść w życie z dniem 1 października 2018 r., natomiast kasy online miały zacząć funkcjonować u wybranych podatników od 1 stycznia 2019 r. Obecnie Podkomisja Finansów Publicznych założyła, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 marca 2019 r. Termin ten od razu wydaje się być nierealny, jednak na razie taka data figuruje w drukach sejmowych.

Z projektu ustawy wynika również, że kasy z papierowym zapisem kopii będą mogły być sprzedawane wyłącznie do końca czerwca 2019 r., o oznacza, że takiego typu kas nie będzie można nabyć po tej dacie. Ponadto pamięci fiskalne w kasach papierowych nie będą mogły być wymieniane od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 marca 2019 r.

Same kasy online mają zacząć obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 r., jednak rozszerzy się katalog czynności, które będą podlegać ewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej online. W pierwotnym projekcie ustawy zaproponowano, aby kasy online obejmowały następujące czynności:

 • świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
 • świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • świadczenie usług:
 • fryzjerskich,
 • kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • budowlanych,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy
 • dentystów,
 • prawniczych,
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu. 

Obecnie zaproponowano, aby kasami online objąć również sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Powyższe czynności będą sukcesywnie obejmowane kasami online w 2020 r., natomiast, te ostatnie czynności dodane przez Podkomisję Finansów Publicznych mają być objęte kasami online od 1 lipca 2020 r.

Ustawa uznaje również, że dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie obecnych regulacji zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów wprowadzonych ww. nowelizacją jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Wejście w życie kas online nie oznacza, że dotychczasowe kasy (z papierowym i elektronicznym zapisem kopii) nie będą mogły być używane. Tak nie będzie. Oznacza to, że podatnicy będą nadal mogli stosować dotychczasowe kasy, oczywiście z wyłączeniem tych czynności, które zostaną objęte obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kas online.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.