Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: VAT
Kasy rejestrujące - Zmiany prawne w okresie epidemii i zmiany od lipca 2020 r.

Celem szkolenia jest omówienie przepisów dotyczących kas rejestrujących. W szczególności zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego. W trakcie szkolenia przybliżone zostaną konsekwencje karno-skarbowe naruszenia obowiązków prawidłowego ewidencjonowania i wydawania paragonów fiskalnych.

Omówione zostaną również zmiany w zakresie kas rejestrujących wprowadzone w okresie obowiązywania epidemii, a także zmiany wprowadzane od lipca 2020 r.

Dodatkowo w toku szkolenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące zwolnień i wyłączeń z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które są obowiązujące w latach 2019-2021.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT. Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

+ czytaj więcej

16 grudnia 2020

11 stycznia 2021

27 stycznia 2021

12 lutego 2021

24 lutego 2021

12 marca 2021

30 marca 2021

Harmonogram:

8.30 - logowanie uczestników

9.00 - I część szkolenia

10.30 - przerwa (10 minut)

10.40 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego. Skutki nieprzestrzegania ww. zasad:
 • na czyją rzecz należy wystawić paragon?,
 • bieżące problemy praktyczne związane z weryfikacją nabywcy,
 • wystawienie a wydanie paragonu dokumentującego sprzedaż,
 • moment wystawienia paragonu,
 • wystawianie paragonów dokumentujących zaliczki po zmianach od 1 maja 2019 r.,
 • wydawanie paragonów przy sprzedaży na odległość,
 • wydawanie rachunków lub paragonów kelnerskich,
 • paragon z NIP – sposoby postępowania w zależności od rodzaju kasy fiskalnej,
 • moment wystawienia raportu fiskalnego dobowego,
 • zwroty towarów, reklamacje, obniżki ceny, oczywiste pomyłki, anulowanie paragonów – ewidencje, niezbędne dane, dokumentowanie,
 • konsekwencje niewystawienia lub niewydania paragonu fiskalnego na gruncie ustawy Kodeks karny skarbowy (kks),
 • jak postąpić, gdy transakcja nie została zaewidencjonowana w kasie rejestrującej?
 • na kim ciąży odpowiedzialność z tytułu kks?,
 • jakie kary z tytułu kks grożą za nieewidencjonowanie sprzedaży lub niewydanie paragonu fiskalnego?,
 • oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z obsługą kas rejestrujących oraz ich odpowiedzialnością karnoskarbową.
 1. Zmiany w kasach rejestrujących w okresie Covid-19 oraz zmiany od lipca 2020 r.:
 • podstawy prawne zmian przepisów,
 • ważna zmiana w zakresie oświadczeń osób obsługujących kasy rejestrujące,
 • przeglądy techniczne kas w okresie Covid-19 – stanowisko Ministerstwa Finansów,
 • ustawowa sankcja za brak przeglądu technicznego kasy rejestrującej,
 • terminy instalacji kas online dla poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej,
 • zmiany terminów instalacji kas online w związku z Covid-19 – planowane zmiany,
 • e-paragony – kogo dotyczą, w jakich kasach, od kiedy?
 • możliwość wystawiania paragonów lub faktur elektronicznych anulowanych,
 • do kiedy można stosować kasy z papierowym i elektronicznym zapisem kopii?
 • paragony z NIP jako faktury uproszczone w ewidencji VAT i JPK_VAT:
 • w 1 połowie 2020 r.,
 • w 2 połowie 2020 r,
 • od 2021 r.
 • planowane zmiany dotyczące kas wirtualnych:
 • podatnicy, którzy będą mogli stosować kasy wirtualne,
 • w jakich rodzajach działalności będzie można stosować kasy wirtualne.
 1. Zwolnienia przedmiotowe w ewidencjonowaniu sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących:
 • fiskalizacja wpłat pracowników oraz płatności innych niż gotówkowe,
 • kiedy nie trzeba fiskalizować świadczeń na rzecz pracowników,
 • potrącenie z wynagrodzenia a otrzymanie zapłaty na rachunek bankowy – konsekwencje,
 • zapłata na konto bankowe a brak obowiązku fiskalizacji transakcji,
 • możliwość zastosowania zwolnienia w ewidencjonowaniu sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przy sprzedaży towarów?
 • sprzedaż środków trwałych a ewidencja w kasie rejestrującej.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.