Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Szkolenia managerskie
Kluczowe narzędzia w pracy managera

Przejmujesz właśnie zespół? Może jesteś nowym szefem od pół roku, a jednak nie jest taki idealnie jak było na początku?  

Szkolenie to zestaw narzędzi „pierwszej pomocy” dla managera.  

Instrukcja jak zadziałać by określić swoją rolę w zespole.  
Jak skutecznie nim zarządzać i w jaki sposób komunikować się z zespołem.

Szkolenie jest dla:  

 • Managera, który rozpoczyna swoją drogę kariery.
 • Managera, który przejmuje nowy zespół.
 • Managera, który ma poczucie, że jest blisko wypalenia zawodowego z racji przepracowania.
 • Każdego, który uważa, że warto powrócić do fundamentów zarządzania.
Prowadzący:
Jakub Graca

Wspiera managerów w pełnieniu roli przywódców, prowadzi szkolenia i jest wykładowcą na uczelni wyższej. Ulubionymi tematami Jakuba są : Pokolenie Millennials, typologia osobowości, wyznaczanie celów, informacja zwrotna, komunikacja, wspieranie podwładnych w rozwoju. Ukończył  studia na kierunku Finanse i Rachunkowość, studia podyplomowe: Coaching w Biznesie, posiada również dyplom MBA wydany przez Apsley Business School in London oraz ukończył również szkołę trenerów.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

12 października 2022

09.00 - 15.00

Zobacz >>

12 grudnia 2022

09.00 - 15.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

MODUŁ I: Zarządzanie zespołem - nowy szef, nowa rzeczywistość

 • Czym jest zarządzanie zespołem?  
 • Zarządzanie vs Przywództwo.
 • Jak skutecznie wejść w nową rolę szefa?  
 • Przywództwo Sytuacyjne wg. Herseya i Blancharda. 

MODUŁ II: Planowanie i skuteczne delegowanie zadań

 • Wytyczanie celów biznesowych w oparciu o model SMART. 
 • Zasady procesu delegowania zadań.
 • Etapy procesu delegowania zadań. 
 • Budowanie tarczy delegowania zadań na podstawie praktyk z realnego życia szefa. 

Moduł III: Narzędzia komunikacji managerskiej

 • Expose Szefa - czyli jak ustalać warunki współpracy.
 • Korzyści z wygłaszania expose dla szefa i dla pracownika.
 • Informacja zwrotna - Jak powinna wyglądać efektywna informacja zwrotna.
 • Nowe spojrzenie na motywację - teoria Daniela Pinka. 

Moduł IV: Kontrola

 • Czym jest kontrola i jaki jest jej cel?  
 • Kontrola w oparciu o model Blancharda.
 •  Skuteczny model rozmowy monitorującej.
 • Jakich błędów unikać w kontrolowaniu.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.