Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Kolejne zmiany w podatku VAT w Sejmie
5 października 2018
Do Sejmu pod koniec września 2018 r. trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (druk sejmowy nr 2862).

Wśród wielu – w tym projekcie ustawy – propozycji zmian do różnych ustaw znalazł się projekt zmian do ustawy o VAT. Projekt dotyczy dwóch obszarów: zwrotów VAT oraz ulgi na złe długi.

W zakresie zwrotów VAT proponuje się wykreślenie w art. 87 ust. 5, 5a i 6 zapisów, że zwrotów dokonuje się na „wniosek” albo „umotywowany wniosek podatnika”. Jak bowiem wskazuje projektodawca „składanie odrębnego wniosku jest zbyteczne, bo samo złożenie deklaracji z wykazaną kwotą do zwrotu na rachunek bankowy podatnika z określonym terminem zwrotu może być potraktowane jak wniosek o zwrot lub przyspieszenie terminu zwrotu. Ewentualna weryfikacja zasadności zwrotu wymaga (również w przypadku złożenia odrębnego wniosku) i tak podjęcia czynności sprawdzających lub kontroli”.

Natomiast zmiana w zakresie ulgi na złe długi polega na skróceniu terminu do dokonania przez wierzyciela korekty ze 150 dni do 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Analogiczna zmiana dotyczy również dłużnika, który będzie zobowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z tej faktury w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W ocenie projektodawcy „skrócenie terminu możliwości zastosowania ulgi po stronie wierzyciela niewątpliwie wpłynie pozytywnie na jego kondycję finansową pośrednio, uwalniając (wcześniej) dodatkowe środki finansowe. W przypadku natomiast dłużnika skrócenie terminu spowoduje dodatkową mobilizację w spłacie wierzytelności, co w ostatecznym rozrachunku przełoży się na zmniejszenie zatorów płatniczych w obrocie gospodarczym”.

Należy przypomnieć, że propozycja skrócenia terminów korekt podatku przy uldze na złe długi pojawiła się rok temu w projekcie z dnia 27 września 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Jednak poprzednia propozycja polegała na skróceniu terminu ze 150 dni do 120 dni. Obecnie proponuje się skrócić ten termin aż o 60 dni. Co należy uznać za słuszną propozycję, która może mieć wpływ na poprawę płynności finansowej sprzedawców.

Projektowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.