Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Kolejny projekt zmian w ustawie o VAT
14 czerwca 2019
Rada Ministrów w dniu 6 czerwca 2019 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przekazany do Sejmu. Projektowana ustawa wprowadza przepisy uszczelniające system podatkowy, porządkujące regulacje ustawy o VAT oraz dostosowujące ustawę do zasad wynikających z rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ustawa wprowadza zmiany w prawie energetycznym, które są powiązane ze zmianami w VAT i podatku akcyzowym, a związane są z funkcjonowaniem tzw. pakietu paliwowego. Projekt dostosowuje regulacje ustawy o VAT do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Kozuba Premium Selection C-308/16 dotyczący możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku dla dostaw budynków niezależnie od tego, czy budynki zostały oddane do użytkowania w ramach czynności podlegających VAT, czy też nawet były użytkowane wyłącznie przez właściciela nie będąc wynajmowanymi ani wydzierżawionymi.

Inne zmiany dotyczą:

  • wyłączenia możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT przez podatników, którzy:
  • dokonują dostaw na odległość (sprzedaż internetowa) takich towarów jak preparaty kosmetyczne i toaletowe, sprzęt elektroniczny i elektryczny, radiowo-telewizyjny i gospodarstwa domowego (agd),
  • dokonują sprzedaży części do pojazdów samochodowych i motocykli,
  • świadczących usługi ściągania długów,
  • obowiązku rozliczania VAT w odniesieniu do produktów ropopochodnych,
  • rejestracji podatników, oraz
  • zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny z NIP i sankcji podatkowych w sytuacji, gdy NIP nabywcy nie będzie wyszczególniony na paragonie fiskalnym sprzedawcy,
  • doprecyzowania jednego z warunków uzyskania zwrotu różnicy podatku w terminie przyśpieszonym 25 dni na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy o VAT,
  • zobowiązania podatników do obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w rozliczeniu zamknięcia (art. 33 ust. 1 ustawy o VAT), jako dokumentu celnego, w którym ma być obliczony i wykazany podatek VAT z tytułu importu towarów, lub w zgłoszeniu celnym.

Projekt umożliwia obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej.

Doprecyzowano definicję paliw ciekłych przez wskazanie, że określone wyroby stanowią paliwa bez względu na różne możliwe ich zastosowania.

Odnośnie NIP na paragonie, jako istotnego elementu podczas realizowania sprzedaży Ministerstwo Finansów wskazuje, że „w sytuacji, gdy podatnik dokonujący sprzedaży nie będzie miał technicznej możliwości wpisania numeru identyfikującego na paragonie, nabywca powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę, jako podatnik – w takiej sytuacji sprzedawca nie powinien rejestrować zakupu na kasie rejestrującej, tylko powinien od  razu wystawić fakturę. Proponowana zmiana przepisów nie będzie zatem skutkowała koniecznością wymiany kas rejestrujących przez podatników, natomiast konieczna może się okazać zmiana procedur stosowanych przez podatników.”.

W kolejnych cotygodniowych informacjach kierowanych do czytelników postaram się przybliżyć następstwa, w mojej ocenie, chybionej regulacji dotyczącej podawania NIP-ów na paragonie fiskalnym.

Nowe rozwiązania mają, co do zasady, zacząć obowiązywać od 1 września 2019 r.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.