Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: VAT, Fakturowanie VAT
Krajowy System eFaktur - faktury ustrukturyzowane w KSeF nowym wyzwaniem dla podatników VAT

W związku z faktem, iż od roku 2024 wystawianie faktury ustrukturyzowanych będzie obowiązkowe, zachęcamy do skorzystania ze szkolenia, którego celem jest przybliżenie Państwu zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemy eFaktur.

Faktury wystawiane w KSeF będą podlegać ciągłej kontroli, w szczególności pod kątem ich prawidłowego wystawienia, dlatego w celu przygotowania się do wspomnianego powyżej obowiązku, warto w roku 2023 rozpocząć wystawianie fakturę w KSeF wcześniej, żeby w okresie dobrowolności przetestować to rozwiązanie w Państwa systemie informatycznym.

Ministerstwo Finansów już od kilku lat intensywnie pracuje nad wdrażaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych, umożliwiających bieżącą kontrolę rozliczeń podatkowych, docelowo w czasie rzeczywistym.  Jednym z takich rozwiązań jest faktura ustrukturyzowana, której wystawianie jest możliwe w KSeF od roku 2022.

Należy mieć również na względzie ustanowienie przez ustawodawcę specyficznego momentu wystawienia i otrzymania faktury w KSeF. Ma to szczególne znaczenie dla:

 • określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji, dla których obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny w dacie wystawienia faktury (np. WDT, usługi budowlane, „media”, najem, leasing itp.),
 • określenia momentu nabycia prawa do odliczenia VAT z faktury ustrukturyzowanej,
 • właściwego wykazania daty wystawienia faktury w JPK,
 • momentu dokonania korekty in minus po stronie podatku należnego i naliczonego.

Jednocześnie, w celu zachęcenia podatników do dobrowolnego korzystania z KSeF, ustawodawca przewidział udogodnienia związane z dobrowolnym korzystaniem z KSeF. Są one szczególnie korzystne w przypadku korygowania podatku VAT in minus, zarówno po stronie wystawcy, jak i odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.

W związku ze zbliżającym się obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF, zachęcamy do skorzystania z niniejszego szkolenia.

Serdecznie zapraszamy.

Prowadzący:
Michał Krawczyk

Ekspert podatkowy, Senior Associate w Kancelarii Staniek&Partners. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 - 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 - 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej ekspert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

13 grudnia 2022

09.00 - 13.00

Zobacz >>

12 stycznia 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

21 lutego 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

16 marca 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Najważniejsze pojęcia dotyczące KSeF:

1. Co to jest KSeF?

a) definicja KSeF,

b) uczestnicy KSeF,

c) możliwość obioru faktury przez osoby/podmioty nie będące uczestnikami KSeF.

2. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej:

a) pojęcie faktury wg Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz wg polskiej ustawy o VAT,

b) możliwe postaci faktury przewidziane przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz polskiej ustawy o VAT,

c) definicja faktury ustrukturyzowanej,

d) faktura ustrukturyzowana a faktura elektroniczna,

e) faktura ustrukturyzowana a zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści, czytelności treści,

f) wystawienie faktury w ustrukturyzowanej a akceptacja kontrahenta,

g) przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.

II. Korzystanie z KSeF:

1. Rodzaje dokumentów wystawianych przy użyciu w KSeF,

2. Proces wystawienia faktury w KSeF:

a) możliwość wystawienia faktury bezpośrednio z KSeF,

b) wystawienia faktury w KSeF poprzez system informatyczny podatnika,

c) wystawienia faktury w KSeF poprzez tworzenie „pliku wsadowego”.

3. Walidacja faktury wysłanej do KSeF w celu wystawienia:

a) zgodność faktury wysyłanej do KSeF ze strukturą FA_VAT,

b) obowiązkowe dane, które musi posiadać faktury, żeby było możliwej jej wystawienie w KSeF.

4. Informacje dodatkowe w fakturach ustrukturyzowanych oraz załączniki do faktur ustrukturyzowanych (np. protokoły odbioru, warunki dostawy INCOTERMS, nr WZ, adres dostawy, dane odbiorcy innego niż nabywca itp.)

5. Weryfikacja uprawnień osoby/podmiotu do korzystania z KSeF:

a) rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF,

b) sposób nadawania uprawnień do korzystania z KSeF,

c) wyjątkowe sytuacje, w którym będzie konieczność z korzystania z formularza ZAW-FA,

d) odpowiedzialność karno-skarbowa osoby korzystającej z uprawnień do korzystania z KSeF.

6. Wystawienie faktury w KSeF a zgoda nabywcy:

a) forma zgody nabywcy na otrzymanie faktury w formie ustrukturyzowanej,

b) czy brak zgody nabywcy na otrzymanie faktury w formie ustrukturyzowanej uniemożliwia wystawienie faktury w KSeF?

7. Otrzymywanie faktur w KSeF oraz dostęp do faktur wystawionych i otrzymanych w KSeF:

a) dostęp do faktur zakupowych w KSeF przez polskiego podatnika VAT,

b) dostęp do faktur zakupowych w KSeF przez osoby i podmioty nie będące polskimi podatnikami VAT,

c) okres przechowywania faktur w KSeF,

d) dane faktury ustrukturyzowanej dostępne dla sprzedawcy i nabywcy.

8. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej:

a) moment wystawienia faktury w KSeF w świetle przepisów ustawy o VAT,

b) data wystawienia faktury w KSeF a data powstania obowiązku podatkowego VAT oraz PIT/CIT

c) moment otrzymania faktury w KSeF w świetle przepisów ustawy o VAT,

d) moment otrzymania faktury w KSeF a prawo do odliczenia podatku VAT.

9. Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych (wystawionych w KSeF):

a) czy faktury wystawione poza KSeF można korygować w formie ustrukturyzowanej?

b) czy faktury ustrukturyzowane (wystawione w KSeF) można korygować w formie „tradycyjnej”?

c) czy do faktury ustrukturyzowanej można wystawić notę korygującą?

d) czy jest możliwe anulowanie faktury ustrukturyzowanej?

e) preferencje związane w wystawieniem faktur korygujących w KSeF.

10. Czy można wystawić duplikat faktury ustrukturyzowanej?

11. Preferencje wynikające z dobrowolnego stosowania faktur ustrukturyzowanych w roku 2022:

a) 40-dniowy zwrot podatku VAT,

b) ułatwione stosowanie korekty in minus po stronie sprzedawcy i nabywcy,

c) brak konieczności dostarczania JPK_FA na żądanie organów podatkowych,

d) brak obowiązków związanych z autentycznością pochodzenia, czytelnością oraz integralnością faktur,

12. Zakres automatycznej kontroli faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację Skarbową.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.