Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Fakturowanie i KSeF, PODATEK VAT
KSeF krok po kroku. Model wdrożenia czynności, które podatnicy muszą podjąć w celu dostosowania systemów księgowych do faktur ustrukturyzowanych

Celem szkolenia jest wyczerpujące omówienie, wręcz ”krok po kroku”, zasad postępowania przy wdrażaniu systemu faktur ustrukturyzowanych.

W ramach zajęć wykładowca przybliży Państwu na wypracowanym modelu, działanie w aspekcie praktycznym systemu KSeF i wystawianie faktur ustrukturyzowanych.

Wskazane będą metody autoryzacji z KSeF, przekazywania uprawnień innym podmiotom/osobom do logowania się w systemie, wprowadzania danych obowiązkowych i fakultatywnych w zakresie pozycji fakturowych, wystawiania korekt, akceptacji faktur ustrukturyzowanych, ich wysyłki do kontrahentów i odbioru z KSeF do własnego środowiska księgowego.

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowych i biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, radców prawnych, doradców podatkowych oraz przedsiębiorców - praktyków i teoretyków.

Prowadzący:
Andrzej Malenta

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

4 października 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

17 listopada 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

8 grudnia 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Faktury ustrukturyzowane (u-faktury):

 • pojęcie faktury ustrukturyzowanej,
 • kogo będzie dotyczył obowiązek wystawiania u-faktur?
 • fakturowanie w transakcjach transgranicznych - zasady,
 • jak dokumentować sprzedaż dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności?
 • sprzedaż na kasie rejestrującej, faktury uproszczone i faktury do paragonów,
 • dokumentowanie zaliczki na u-fakturze,
 • procedura marży w ramach u-faktur,
 • refakturowanie - zasady,
 • spełnienie przez podatników warunków autentyczności pochodzenia i integralności treści w przypadku u-faktur,
 • zasady przechowywania u-faktur - czy warto posiadać domowe archiwum?
 • u-faktura, a płatność gotówkowa,
 • proces akceptacji odbioru u-faktur przez nabywców towarów i usług,
 • czy można odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej?,
 • likwidacja duplikatów faktur.

2. Działanie systemu KSeF:

 • Krajowy System e-Faktur - zasady wdrożenia,
 • uwierzytelnianie się podatnika w KSeF,
 • sposoby i zakres nadawania uprawnień innym osobom lub podmiotom,
 • omówienie zasad korzystania z druku ZAW-FA,
 • migracja danych do KSeF - wystawianie faktur z poziomu indywidualnego oprogramowania księgowego,
 • wystawienie u-faktury bezpośrednio w KSeF,
 • jak odnaleźć kontrahenta w KSeF, praktyczne aspekty przesłania i przyjęcia u-faktury,
 • przechowywanie i archiwizowanie u-faktur, a bezpieczeństwo danych wrażliwych.

3. Dane na u-fakturze:

 • zgoda KE na możliwość żądania większej ilości danych na u-fakturach,
 • nowa robocza wersja struktury logicznej dla u-faktury,
 • pozycje obowiązkowe u-faktury dla każdego podatnika,
 • pozycje opcjonalne u-faktury,
 • pozycje fakultatywne u-faktury - w jakich sytuacjach się pojawiają?
 • określenie momentu wystawienia u-faktury,
 • kiedy nabywca może wskazać moment odbioru u-faktury z KSeF?
 • czy jest możliwy odbiór faktury poza systemem KSeF?
 • wysyłanie załączników do u-faktur (protokoły, specyfikacje, WZ),
 • korekty faktur „zwykłych” - czy „po staremu” czy w KSeF?
 • korekty u-faktur - treść i postać korekty,
 • zasadność istnienia not korygujących,
 • czy można anulować u-fakturę?

 4. Zachęty dla podatników do stosowania u-faktur:

 • zasady szybszego zwrotu VAT na rachunek bankowy podatnika,
 • nowe zasady rozliczania korekt u-faktur,
 • dostarczanie struktury logicznej dla faktur JPK_FA.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail [email protected].