Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Kto może liczyć na abolicję w ramach Polskiego Ładu?
21 stycznia 2022
Podatnicy po wejściu w życie przepisów Polskiego ładu mogą zastanowić się nad ujawnieniem źródeł majątku osiągniętego bez wykazania go do opodatkowania w latach ubiegłych. Chociaż przepisy o abolicji podatkowej mają zastosowanie do dochodów osiągniętych do 31 grudnia 2022 r., to jednak ograniczone są one tylko do dochodów wynikających ze zdarzeń, które nastąpiły przed 1 lipca 2021 r. Jednak abolicją nie będą objęte np. dochody uzyskane w wyniku przestępstwa lub przestępstwa karno-skarbowego. Abolicja nie będzie dotyczyć tez niezapłaconego podatku VAT.

Abolicja podatkowa ma zachęcać do ujawniania dochodów dotychczas nieopodatkowanych, oferując w zamian złagodzenie skutków wynikających z podjętych przez polskich rezydentów w przeszłości działań związanych z unikaniem opodatkowania zarówno w Polsce jak i za granicą, w tym również w formie skomplikowanej optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem struktur międzynarodowych. Może to być przykładowo sytuacja, gdy podatnik niewłaściwie ocenił swoją rezydencję podatkową i skorzystał z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania niezgodnie z jej celem.

Podatnik, który zdecyduje się na ujawnienie dochodów dotychczas nieopodatkowanych, będzie mógł liczyć na zapłatę niższego podatku (zamiast tradycyjnych w skali podatkowej 17% lub 32% tylko 8%) oraz uniknięcie sankcji karno-skarbowych.

W przypadku wątpliwości, co do ujawnienia majątku, będzie możliwość wystąpienia o opinię do Rady do Spraw Repatriacji Kapitału (w tym również w sposób anonimowy). Opłata za wydanie takiej opinii będzie wynosić 50 tys. zł. Jeżeli, po otrzymaniu opinii, podatnik zdecyduje się na złożenie wniosku o opodatkowanie przejściowym ryczałtem, to organ podatkowy uwzględni ją w trakcie przeprowadzania czynności sprawdzających. Jednak opinia nie będzie dla organów wiążąca oraz nie będzie posiadać mocy ochronnej równej np. interpretacji indywidualnej.

Opisywana ulga abolicyjna jest to pewne okienko dla podatników, do skorzystania tylko w ograniczonym przedziale czasu. Później, po upływie terminu wskazanego w ustawie tj. od lipca do końca grudnia 2022 roku, nie będzie takiej możliwości.

W przedziale, od lipca do końca grudnia 2022 roku, podatnicy będą mogli zgłosić (na odpowiednim formularzu) dochód osiągnięty w przeszłości, który nie został opodatkowany, a więc:

  • zadeklarują wysokość tego dochodu i wysokość podatku, który powinni byli zapłacić,
  • opiszą źródło tego dochodu, a także sposób, w jaki znalazł się on np. za granicą, jeśli się tam znajduje;
  • od tego dochodu płacić będą 8% tzw. ryczałt przejściowy.
Pamiętajmy, że prawo egzekwowania podatków z tytułu nieujawnionego majątku nie przedawnia się wprost wraz z upływem 5 lat. W przypadku realizacji dużej inwestycji - np. drogich nieruchomości, jachtów, dzieł sztuki lub dużych pakietów akcji na giełdzie - urząd skarbowy może zażądać informacji o tym, skąd podatnik wziął na to pieniądze. Jeśli na taką inwestycję nie będzie pokrycia w ostatnio złożonych pięciu rocznych deklaracjach, można spodziewać się doszacowań podatkowych.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.