Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Ministerstwo Finansów czeka na ustawę E-commerce
19 czerwca 2021
Ministerstwo Finansów przygotowało kilka projektów rozporządzeń, które mają wejść w życie od 1 lipca 2021 r. Przyjęcie oraz ich publikacja są jednak uzależnione od opublikowania w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa E-commerce), która jest obecnie procedowana w Senacie.

Projektowane rozporządzenia dotyczą przede wszystkim ustawy E-commerce. Są to:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług. Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj.
  • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego. Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj.
  • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej. Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj.
  • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj.
  • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj.
  • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym. Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Zależne od ww. zmiany do ustawy o VAT są również następujące rozporządzenia:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Rozporządzenie w sprawie ewidencji i deklaracji VAT w projektowanym brzmieniu wprowadza nowy zakres przedmiotowy niektórych dostaw towarów oznaczonych kodami GTU oraz zawiera nowe znaczenia procedur np. zamiast procedury „SW” oraz procedury „EE” procedura „WSTO_EE”, czy też dodanie nowej procedury dostawy dla interfejsów elektronicznych „IED”.

Bezpośrednio z ww. projektem rozporządzenia jest powiązany n/wym. projekt:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur, który rozszerza możliwość odliczenia VAT od 1 lipca br. na przewóz osób klejami, czy komunikacją samochodową itp., gdy bilet jednorazowy dokumentuje przejazd na dowolną odległość, a nie, jak było do tej pory, na odległość co najmniej 50 km. Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Ustawa prawdopodobnie zostanie przyjęta przez Senat w piątek 18 czerwca 2021 r. Wprowadzone przez Senat poprawki będą głosowane przez Sejm na posiedzeniu w dniach 23 i 24 czerwca 2021 r.

Wojciech Zajączkowski
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.