Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Możliwe zmiany formy opodatkowania dla ryczałtowców od 1 lipca
19 czerwca 2022
Wskutek zmian w ramach ustawy Polski Ład 2.0 podatnicy, którzy aktualnie rozliczają się na zasadach ryczałtowych wyjątkowo, bo tylko w tym roku, zyskają możliwość zmiany opodatkowania pomiędzy 1 lipca a 22 sierpnia. Oznacza to, że będą mogli przez pierwszą połowę roku być opodatkowani w formie ryczałtu, a drugą połowę wg skali podatkowej. W takiej sytuacji będą oni mogli prowadzić księgi przez pół roku w taki sposób, w jaki wybrali na początku roku (ryczałt), a drugie pół roku będą mogli prowadzić je na podstawie zmiany, której dokonali, czyli na skali. Podatnicy, którzy zdecydują się zmienić w drugiej połowie roku formę opodatkowania będą zobligowani do złożenia oświadczenia o zmianie formy opodatkowania.

Decyzja co do wyboru skali podatkowej dla opodatkowania dochodów w trakcie roku dotyczyć będzie tylko tego jednego 2022 roku. Jeśli więc podatnik na początku 2022 r. (lub w latach poprzednich) wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 9 ust. 1b ustawy o ryczałcie) ta forma opodatkowania dotyczy również lat następnych, w tym 2023 r. Zasady tej nie zmienia wybór skali podatkowej dla opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r.

Istotne są również zmiany w prowadzonej ewidencji. Ryczałtowiec po zmianie na opodatkowanie według skali podatkowej musi przejść z ewidencji przychodów na ewidencję przychodów i kosztów w celu właściwego wyliczenia dochodu do opodatkowania. To rozwiązanie może być korzystne dla tych przedsiębiorców, którzy zaczęli ponosić większe wydatki niż planowane i do końca roku będą je nadal je mieli. Wówczas ryczałt nie wydaje się korzystnym rozwiązaniem z opodatkowaniem przychodów, tylko wybór skali z uwzględnieniem ponoszonych wydatków w kosztach uzyskania przychodu w drugiej połowie roku.

Oczywiście drugą opcją jest możliwość wyboru skali podatkowej po zakończeniu roku podatkowego co oznacza, że podatnicy obowiązani będą obliczać i wpłacać miesięcznie albo kwartalnie należny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na dotychczasowych zasadach do końca 2022 roku. Ryczałt należny za grudzień lub ostatni kwartał 2022 r. podatnicy obowiązani będą wpłacić do końca lutego 2023 r. Wówczas w okresie od 1 stycznia do 2 maja 2023 r. (30 kwietnia w 2023 r. to niedziela) podatnicy będą mogli podjąć decyzję co do formy opodatkowania tych dochodów (przychodów). Jeśli jednak podatnik złoży w ustawowym terminie PIT-28, w którym wykaże przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to nie będzie mógł już zmienić tej decyzji i wybrać skali podatkowej dla opodatkowania tych samych przychodów.

Również podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z tzw. najmu prywatnego, którzy opłacali w trakcie roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, będą mogli po zakończeniu roku wybrać opodatkowanie według skali podatkowej. Wyboru tego podatnicy dokonają w zeznaniu rocznym PIT-36.

Każdy przedsiębiorca musi więc przeprowadzić samodzielną kalkulację i ocenić, czy zmiana formy opodatkowania za 2022 r. będzie  dla niego korzystna czy może lepiej będzie kontynuować dotychczasową. Należy szczególnie dokładnie przeanalizować, czy może skorzystać z nowych ulg wprowadzonych do ustawy o PIT czy też ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub ulgi na dzieci.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.