Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Najistotniejsze zmiany CIT obowiązujące od stycznia 2019 r. i wybrane zagadnienia w zakresie zmian obowiązujących od 2018 r.
 31 marca 2020

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Najistotniejsze zmiany od stycznia 2019 r.
 1. Zmiany zasad zaliczania w koszty podatkowe wydatków związanych z korzystaniem z samochodów osobowych w działalności gospodarczej:
 • amortyzacja samochodu osobowego,
 • koszty użytkowania samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych,
 • ubezpieczenie auta,
 • samochód w leasingu,
 • rozliczanie sprzedaży samochodu osobowego o znacznej wartości.
 1. 9% stawka podatku CIT:
 • ograniczenia w stosowaniu preferencyjnej stawki,
 • rozliczenie roczne, kwota zaliczki na podatek.
 1. Uszczegółowienie zasad ustalania kosztów podatkowych przy aporcie wierzytelności:
 • wierzytelność z tytułu pożyczki,
 • wierzytelność własna.
 1. Uproszczenia dla przedsiębiorców, w tym:
 • zmiana definicji małego podatnika,
 • zmiany w rozliczaniu straty podatkowej,
 • zmiany w obowiązkach informacyjnych (zawiadomienia: w sprawie zaliczek kwartalnych i uproszczonych, opodatkowania podatkiem liniowym, metod ustalania różnic kursowych, zmiany roku podatkowego),
 1. Opodatkowanie dochodu z wirtualnej waluty:
 • definicja pojęcia waluty wymienialnej, rozpoznanie źródła przychodu,
 • zasady rozliczania i moment wykazania kosztów uzyskania przychodu,
 • rozliczenie roczne.
 1. Opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków – omówienie kogo i w jakich sytuacjach będzie dotyczył obowiązek rozliczenia Exit tax.
 1. Preferencyjne opodatkowanie dochodów z  własności intelektualnej – omówienie czego dotyczy Innovation box i na czym polega preferencja w rozliczaniu.
 2. Nowy podatek od przychodów budynków.
 3. Możliwość obniżenia przychodu o hipotetyczny (faktycznie nieponiesiony) koszt odsetkowy.
 4. Zasady rozpoznawania kosztów podatkowych przy nabywaniu pakietów wierzytelności.
 5. Nowe zasady płatności podatku u źródła.
 6. Zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskanych od ubezpieczyciela.

II. Pozostałe wybrane zagadnienia:

 1. Wprowadzenie podziału na źródła przychodów –
 2. Ile i jakie źródła przychodów obowiązują w podatku dochodowym od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2018 r.
 1. W jaki sposób przyporządkować koszty do przychodów z poszczególnych źródeł?
 2. Czy wszystkie koszty pośrednie podlegają przyporządkowaniu do źródeł przychodów – nowa proporcja?
 3. Jak rozliczać straty podatkowe z lat ubiegłych na nowych zasadach?
 1. Wyłączenia z kosztów w 2018 r. z uwzględnieniem bieżących interpretacji
 1. Na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty finansowania (odsetki, opłaty, prowizje, raty leasingowe, koszty zabezpieczenie, itp.);
 2. Na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty zakupu usług niematerialnych, w tym wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych?
 3. Czy umowy pożyczek, kredytów, leasingu zawarte przed dniem 1 stycznia 2018 r. można rozliczać na starych zasadach (bez wyłączeń wydatków z kosztów)?
 4. Jak zmienił się katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (ważne zmiany dotyczące kosztów związanych ze zbyciem, umorzeniem  wierzytelności oraz wartości niematerialnych i prawnych, kwotami nieściągalnymi, darowiznami, etc.)

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: CIT
Data szkolenia: 31 marca 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Legnica, Hotel Legnicki, ul. Nowodworska 24
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Ewelina Bugaj

Doradca podatkowy. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja: rachunkowość. Absolwentka Studium Podyplomowego na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa „Prawo Spółek” oraz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na Wydziale Prawa „Prawo Podatkowe”. Autorka licznych publikacji o tematyce podatkowo-rachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz rachunkowości podatkowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz zarówno polskich, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.