Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Nowa struktura JPK_VAT od 2020 r.
14 czerwca 2019
Rada Ministrów w dniu 6 czerwca 2019 r. zaakceptowała projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy przede wszystkim zastąpienia deklaracji dla podatku VAT (druki VAT-7 i VAT-7K) przez przesyłanie nowego zmodyfikowanego pliku JPK_VAT.

Nowe pliki JPK_VAT będą zawierały dane pozwalające na zastąpienie obecnie składanej deklaracji VAT w formie elektronicznej, oraz obecnie przesyłanych plików JPK_VAT.

Obowiązek przesyłania plików JPK_VAT w nowej zmienionej wersji ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców (firmy  zatrudniające ponad 250 osób i mające obroty przekraczające 50 mln euro lub zatrudniające ponad 250 osób, w których suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro). Średni, mali i mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani przesyłać JPK_VAT w nowej wersji dopiero od rozliczenia za lipiec 2020 r. Inni przedsiębiorcy niż duzi będą mogli zdecydować o wcześniejszym, niż 1 lipca 2020 r., przejściu na nowy wzór pliku JPK_VAT. Wówczas  składać będą deklarację i ewidencję VAT w formie nowego JPK_VAT bez możliwości powrotu do starego wzoru deklaracji VAT, jak i uprzedniej struktury JPK_VAT.

Konsekwencją likwidacji deklaracji VAT i wprowadzeniu zbiorczego JPK_VAT będzie likwidacja załączników do deklaracji druku VAT-ZD dotyczącego zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego przy uldze na złe długi, druku VAT-27 informacji podsumowujących w obrocie krajowym, których treść zostanie zaabsorbowana przez nowy JPK. Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w strukturze nowego pliku JPK_VAT.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że następujące deklaracje, informacje i druki będą nadal musiały być składane przez podatników VAT: VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D. Oznacza to, że zmiany w zakresie likwidacji deklaracji VAT poprzez rozszerzenie struktury JPK_VAT nie będą skutkować brakiem obowiązku składania ww. dokumentów.

Niestety nie zostanie zlikwidowany obowiązek składania do organów podatkowych informacji podatkowych VAT-UE, której składanie przewidują przepisy dyrektywy VAT 2006/112.

Podatnicy podatku VAT rozliczający się miesięcznie, w świetle ww. projektu, będą przesyłać w nowym w JPK_VAT zbiorcze dane o pełnej ewidencji podatkowej oraz informacje niezbędne do złożenia dotychczasowej deklaracji VAT-7. Natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie składający deklaracje VAT-7K będą składać po pierwszym i drugim miesiącu kwartału nowy plik JPK_VAT dotyczący jedynie ewidencji podatkowej. Część JPK_VAT dotycząca części deklaracyjnej będzie wypełniana przez takich podatników dopiero za trzeci miesiąc kwartału.

Przewidziano kary administracyjne za przesłanie nowego pliku JPK_VAT, który nie spełnia określonych wymogów. Podatnicy, którzy nie skorygują nowego pliku JPK_VAT w wyniku wezwania urzędu skarbowego zostaną ukarani karą pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji.

Nowością będzie określenie przez Ministra Finansów w rozporządzeniu szczegółowego zakresu danych, które powinny być  zawarte w ewidencji VAT. Minister określi także wzór dokumentu elektronicznego JPK_VAT, który zostanie umieszczony na stronie internetowej ministerstwa, co pozwoli na jego elektroniczne przesłanie do urzędu skarbowego. Minister Finansów ma również przygotować instrukcję wypełniania nowego pliku JPK_VAT.

Równocześnie poza zmianami w ustawie o VAT proponuje się wprowadzenie do ustawy Ordynacja podatkowa zmiany polegającej na obowiązku płaty podatków (VAT, PIT, CIT) oraz niepodatkowych należności budżetowych na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika, którego struktura będzie zawierała m.in. NIP podatnika.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.