Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Nowa struktura JPK_VAT7 zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz nowa struktura dotycząca faktur
- zmiany już od kwietnia 2020 r.
 19 czerwca 2020

Szanowni Państwo

Pragniemy zaprosić Państwa na szkolenie, które ma na celu przedstawienie Państwu szczegółowych praktycznych informacji o strukturach logicznych JPK. Szczególny nacisk kładziemy na nową strukturę JPK_V7M(K), która zastąpi zarówno deklarację VAT-7(K) jak i JPK_VAT. Zatem część podmiotów od kwietnia 2020 r., a część od lipca 2020 r., będzie zamiast tych dwóch dokumentów, składać jedynie JPK_V7M(K). W trakcie szkolenia przedstawimy Państwu szczegółowy zakres nowej struktury ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie rozszerzonych informacji od rodzaju oraz treści dowodów sprzedaży i zakupu.

Ponadto w trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany dotyczące struktury JPK_FA (struktura odzwierciedlająca szczegółową treść faktur). Zmiany te zostały wprowadzone od roku 2020 i mają na celu bardziej korektę błędów zawartych we wcześniejszej wersji struktury oraz dodanie nowych elementów struktury.

Końcowo, przypomnimy Państwu zasady dostarczania struktur na żądanie organów podatkowych takich jak JPK_WB, JPK_KR oraz JPK_MAG. Ponadto, przypomnimy zawartość tych struktur oraz przedstawimy najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w tym zakresie.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Nowa deklaracja VAT od kwietnia/lipca 2020 r. – Deklaracja VAT-7(K) oraz struktura JPK_VAT w jednym

1. Omówienie zawartości struktury JPK_V7M(K)

a. którzy podatnicy będą dostarczać nową strukturę JPK_V7 od kwietnia 2020 r., a którzy od lipca 2020 r.?

b. umówienie poszczególnych pozycji oraz logiki struktury

c. nowe oznaczenia dokumentów sprzedaży:

- rozszerzenie informacji o NIPie kontrahenta,

- grupy towarowo-usługowe,

- nowe zasady wykazywania sprzedaży fiskalizowanej,

- nowe zasady wykazywania zdarzeń udokumentowanych dokumentami wewnętrznymi,

- nowe zasady wykazywania transakcji objętych obowiązkiem podzielonej płatności,

- inne opisy specyficznych rodzajów sprzedaży,

d. nowe oznaczenia dokumentów zakupu:

- opisy specyficznych rodzajów zakupu,

- nowe zasady wykazywania zdarzeń udokumentowanych dokumentami wewnętrznymi,

e. jakie inne wcześniej dotychczas składane formularze zawiera nowa struktura?

2. Nowe zasady wykazywania w JPK_V7M (K) oraz wystawiania faktur do paragonów od 2020 roku:

a) jak będą wykazywane w JPK faktury do paragonów?

b) kiedy można wystawić fakturę z NIP do paragonu?

c) wystawianie faktur do sprzedaży zafiskalizowanej w 2019 r.

d) faktura do paragonu z NIP – problematyczne sytuacje po stronie nabywcy,

e) sankcje z tytułu wystawienia faktury z NIP do paragonu nie zawierającego NIP,

f) sankcje z tytułu odliczenia VAT z faktury z NIP do paragonu nie zawierającego NIP,

g) zasady dokumentowania sprzedaży w przypadku posiadania kasy fiskalnej bez możliwości wprowadzenia NIP.

3. Zasady korygowania JPK_V7M(K),

a) nowy termin złożenia korekty w przypadku stwierdzenia błędów lub zmiany danych we własnym zakresie,

b) korekta inicjowana przez organ podatkowy - zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K),

- jakie błędy zagrożone są karą 500 zł?

- jakie kroki musi wykonać organ podatkowy żeby nałożyć na podatnika karę?

- czy istnieje procedura zaskarżania nałożonej kary?

II. Zmiana struktury JPK_FA

1. Przypomnienie zasad dostarczania plików na żądanie organów podatkowych oraz celno-skarbowych:

a) w jakich sytuacjach organy podatkowe oraz celno-skarbowe mogą żądać plików JPK_FA?,

b) jaki jest termin dostarczenia struktur?

c) jakie są skutki nie dostarczenia plików JPK_FA na żądanie?

2. Omówienie zawartości struktury JPK_FA po zmianach od 2020 r.:

a) dana zawarte w JPK_FA z wyszczególnieniem zmian oraz nowych pozycji,

b) faktury w walucie obcej a nowe JPK_FA,

c) faktury wystawiane w różnych programach a JPK_FA,

d) nowe zasady wykazywania faktur zaliczkowych oraz rozliczeniowych w JPK_FA,

e) faktury RR a JPK_FA.

f) wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące struktury JPK_FA.

3. Przypomnienie struktur dostarczanych na żądanie:

a) JPK_WB – zawartość struktury oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące struktury,

b) JPK_MAG – zawartość struktury oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące struktury,

c) JPK_KR – zawartość struktury oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące struktury.

Cena szkolenia obejmuje:

  • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: JPK VAT
Data szkolenia: 19 czerwca 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Katowice, Vienna House Easy Katowice, ul. Sokolska 24
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.