Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Nowe akty prawne dotyczące podatku VAT w 2021 r.
10 stycznia 2021
W końcu 2020 r. dokonano zmian w ustawie o VAT oraz w kilku odrębnych aktach prawnych. Przedstawiamy Państwu w skrócie ich zakres oraz podstawy prawne.
  1. W Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2020 r. została opublikowana ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 2419). Zmiany dotyczą przede wszystkim regulacji dotyczących ujmowania korekt transakcji podlegających VAT, wydłużenia terminu wywozu towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów, zwiększenia limitu prezentów o małej wartości, możliwości stosowania jednolitych kursów walut w VAT i podatkach dochodowych, zmian w sposobie identyfikowania towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, zmian w mechanizmie podzielonej płatności, zmian w zakresie zwolnień podmiotowych, oraz bardzo dużych zmian dotyczących procedury TAX FREE (od stycznia 2022 r.). Większość przepisów weszła w życie od stycznia 2021 r.
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. 2020, poz. 2188) wprowadziło możliwość stosowania stawki 0% do nieodpłatnej dostawy sprzętu komputerowego wymienionego w rozporządzeniu na rzecz m.in. placówek oświatowych przy spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 9 grudnia 2020 r.
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. 2020, poz. 2329). Rozporządzenie wprowadza obniżoną do 0% stawkę VAT do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 oraz szczepionek przeciwko COVID-19 będących produktami leczniczymi. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 23 grudnia 2020 r.
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020, 2326). Paragony z NIP od stycznia do czerwca 2021 r. nie będą wykazywane indywidualnie w ewidencji VAT jako faktury VAT, lecz będą wykazywane jako paragony fiskalne i ewidencjonowane zbiorczo jako raport okresowy z kasy rejestrującej oznaczany w ewidencji VAT oznaczeniem „RO”. Rozporządzenie weszło w życie 31 grudnia 2020 r.
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2020, poz. 2317). Rozporządzenie dokonuje zmiany sposobu klasyfikacji towarów i usług wskazanych w treści rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Towary od 1 stycznia 2021 r. są klasyfikowane wg kodów CN, natomiast usługi są klasyfikowane wg PKWiU 2015. W związku ze zmianą sposobu klasyfikacji towarów i usług w ww. rozporządzeniu należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowość klasyfikacji świadczonych czynności oraz możliwość stosowania zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przy zmienionych kodach statystycznych tych samych towarów i usług.
Wojciech Zajączkowski
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.