Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Nowe regulacje w podatku VAT w 2019 r.
4 stycznia 2019
Od stycznia 2019 r. dokonano zmian w ustawie o VAT w kilku odrębnych aktach prawnych. Przedstawiamy Państwu w skrócie ich zakres oraz podstawy prawne.
  1. Stawki podatkowe 8% i 23% pozostają bez zmian. Przy zaproponowanym kształcie przepisów stawki te pozostaną zamrożone praktycznie bezterminowo. Pisaliśmy o tym w artykule: Stawki VAT w 2019 r. Zmiana jest wynikiem uchwalenia ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018, poz. 2392).
  2. Nowy termin dla korekty przy uldze na złe długi. Dotychczasowy termin korekty 150 dni został skrócony do 90 dni. Należy pamiętać o stosowaniu przepisów intertemporalnych. Zmiana wynika z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. 2018, poz. 2244).
  3. Uproszczenia przy składaniu deklaracji VAT, w których wykazywany jest zwrot podatku. Zmiana została również unormowana w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. 2018, poz. 2244).
  4. Zmiana dostosowująca zwolnienia z VAT (art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT) do wprowadzonych od 2019 r. pracowniczych planów kapitałowych. Nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018, 2215).
  5. Nowe zasady opodatkowania bonów dostosowujące przepisy krajowe do regulacji Unii Europejskiej. W tej samej nowelizacji znajdują się przepisy określające miejsce świadczenia oraz zasady opodatkowania usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych. Pisaliśmy o tej nowelizacji w artykule: Opodatkowanie bonów od 1 stycznia 2019 r. Nowelizacja została wprowadzona ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 r., poz. 2433).
  6. Zmiana przepisu regulującego kwestie powiązań między sprzedawcą a nabywcą, które wpływają na kształtowanie się wynagrodzenia. Zmiana dotyczy treści art. 32 ustawy o VAT i ma na celu dostosowanie regulacji w VAT do zmian wprowadzanych w ustawie o CIT i ustawie o PIT. Regulacje dotyczących podmiotów powiązanych we wszystkich trzech ustawach będą spójne, bowiem art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT bezpośrednio odnosi się do zmian wprowadzonych do ustaw o podatkach dochodowych. Zmiana została zawarta w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 2193).

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.