Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Nowe rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur
16 grudnia 2013
Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 9 grudnia 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 1485)
W Dzienniku Ustaw z dnia 9 grudnia 2013 r. ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013, poz. 1485).

Rozporządzenie przede wszystkim określa przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż zawarty w art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług oraz zakres tych danych.

Ww. rozporządzenie wydano w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 i 1027). Na mocy tej nowelizacji, z dniem 1 stycznia 2014 r., zostanie uchylony art. 106 ustawy o VAT, a większość regulacji związanych z fakturowaniem, objęta dotychczas rozporządzeniem z dnia 28 marca 2011 r., zostanie przeniesiona do ustawy (dodane zostaną art. 106a - 106q).

Nowe rozporządzenie zastępuje:
 
  • rozporządzenie Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68 oraz z 2012 r. poz. 1428) w zakresie dotyczącym szczegółowych zasad wystawiania faktur;
  • rozporządzenie Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 247 i 362) w zakresie dotyczącym innego niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sposobu przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania.

Wydane rozporządzenie reguluje zakres danych na fakturach wystawianych w następujących przypadkach:
 
  1. w dostawie towarów lub świadczeniu usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy;
  2. przy świadczeniu usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy;
  3. w dostawie towarów lub świadczeniu usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;
  4. przy przejeździe autostradą płatną lub przejeździe na odległość nie mniejszą niż 50 km, gdy faktura wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami;
  5. przy świadczeniu usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe.

Podkreślenia wymaga głównie to, że od 2014 r. każdy podatnik podatku VAT, niezależnie od tego, czy jest podatnikiem czynnym, czy zwolnionym będzie zobligowany do wystawiania faktur. Powyższe dotyczy głównie podatników zwolnionych, którzy do tej pory wystawiali rachunki. Natomiast od nowego roku wystawiać będą faktury. Jednakże faktury dokumentujące czynności zwolnione będą oni wystawiać wyłącznie w sytuacjach, gdy nabywca zażąda wystawienia takiej faktury. Co do zasady, podatnicy ci nie będą mieli obowiązku wystawiania faktur dokumentujących czynności zwolnione nawet jeśli sprzedaż będzie dokonywana na rzecz podatników. Natomiast fakturę będą zobligowani wystawić, gdy  nabywcy zażądają ich wystawienia – podstawa prawna: art. 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.