Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Nowe wzory deklaracji VAT-7 w 2019 r.
1 lutego 2019
W dniu 31 stycznia 2019 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 193).

Rozporządzenie wprowadza nowe wzory deklaracji VAT-7 wzór (19) i VAT-7K wzór (13), które będą stosowane od rozliczenia za styczeń / I kwartał 2019 r.

Zmiana jest związana z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. 2018, poz. 2244), w które dokonano zmian m.in. w zakresie ustawy o VAT w odniesieniu do wnioskowania o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, a także w zakresie terminu korekty podatku przy uldze na złe długi.

W przypadku zwrotów VAT na rachunek bankowy podatnika zlikwidowano obowiązek wnioskowania o zwrot podatku, jak też składania umotywowanych wniosków o zwrot podatku (zmiany w art. 87 ust. 5, 5a oraz ust. 6 ustawy o VAT).

Wobec powyższego zbędne, jako załączniki do deklaracji VAT-7 i VAT-7K, stały się druki VAT-ZZ - wniosek o zwrot podatku i VAT-ZT - wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku.

Nowe wzory deklaracji będą stosowane dopiero od rozliczenia za styczeń / I kwartał 2019 r.

Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1–3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2019 r., z tym że bez konieczności załączania wniosku o zwrot podatku (VAT-ZZ) oraz wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT).

Oznacza to, że stare wzory deklaracji będą mogły być stosowane do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2019 r., pod warunkiem, że ustawodawca nie zlikwiduje wcześniej deklaracji VAT i nie wprowadzi w ich miejsce plików JPK_VDEK.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.