Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
O nas

Krajową Izbę Podatkową powołano w celu popularyzacji wiedzy z zakresu prawa podatkowego oraz podnoszenia kwalifikacji specjalistów, którzy na co dzień zajmują się zagadnieniami podatkowymi.

Izba zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem działalności szkoleniowej. Dziedziny, na których się koncentruje to:

  • podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prawnych,
  • podatek od towarów i usług,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych i podatki lokalne.

Oferta Krajowej Izby Podatkowej jest adresowana przede wszystkim do specjalistów, którzy w codziennej pracy stykają się z zagadnieniami prawa podatkowego.

Wymienione powyżej cele realizowane są przez:

  • organizowanie szkoleń, warsztatów, zebrań dyskusyjnych, których tematyka koncentruje się na kwestiach podatkowych,
  • projektowanie programów seminariów specjalnie dedykowanych dla poszczególnych grup odbiorców,
  • informowanie o bieżących i planowanych zmianach w prawie podatkowym.

Szkolenia proponowane przez Krajową Izbę Podatkową prowadzone są przez uznanych praktyków w swojej dziedzinie.