Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Obowiązki płatnika podatku PIT w 2019 r. - zamknięcie roku z uwzględnieniem zmian w formularzach PIT wypełnianych przez płatnika i zmian przepisów w trakcie 2019 i na 2020 rok.
 2 grudnia 2019

Rok 2019 przyniósł wiele istotnych zmian związanych z rozliczaniem świadczeń wypłacanych osobom fizycznym. Przedmiotem szkolenia będzie kompleksowa analiza nowych obowiązków jakie nałożone zostały na płatników podatku PIT w związku z wprowadzeniem zerowego podatku PIT dla młodych, zmniejszeniem stawki PIT z 18 % na 17 % oraz podwyższeniem kosztów pracowniczych.

W trakcie szkolenia omówione zostaną praktyczne problemy związane z rozliczaniem świadczeń pracowniczych, a także możliwości zwolnienia z podatku tych świadczeń. Uczestnicy poznają aktualne orzecznictwo i interpretacje organów skarbowych.

Dodatkowo wyjaśnione zostaną wątpliwości wynikające z obowiązków płatnika podatku dochodowego związanych z koniecznością prawidłowego sporządzenia formularzy PIT.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników działów płacowo – kadrowych odpowiadających za naliczanie i pobór podatku z punktu widzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zajęcia mają na celu uporządkowanie i aktualizację posiadanej wiedzy, a także zaznajomienie ich uczestników z aktualnym orzecznictwem oraz zmiennym stanowiskiem fiskusa prezentowanym w licznych w tej materii  interpretacjach podatkowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. PIT – 11 - Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy:
 1. Zmiany w treści formularza spowodowane wprowadzeniem zwolnienia „PIT dla młodych”.
 2. Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne, jako dodatkowy element wynagrodzenia pracownika ujmowany w informacji PIT-11 – wyjaśnienie wybranych zagadnień, w tym:
 • spotkania okolicznościowe, wycieczki, konferencje, integracja – skutki podatkowe dla pracownika i innych zaproszonych gości,
 • szkolenia osób współpracujących, zarządu, a obowiązek zapłaty podatku,
 • nagrody i wygrane w konkursach organizowanych przez płatnika – obowiązek poboru zryczałtowanego podatku , a możliwość zastosowania zwolnienia z PIT,
 • pakiety medyczne dla pracowników, członków rady nadzorczej – zasady ustalania przychodu,
 • zakwaterowanie pracownika – kiedy stanowi przychód pracownika,
 • samochód służbowy, telefon, laptop wykorzystywane dla celów prywatnych – konsekwencje podatkowe dla pracownika
 • dodatkowe ubezpieczenia pracowników – moment uzyskania przychodu,
 • upominki prezenty a konieczność sporządzenia informacji PIT.
 1. Należności zwolnione z opodatkowania:
 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika, kursy językowe – omówienie warunków stosowania zwolnienia,
 2. Podróże służbowe – zasady rozliczania podróży pracownika i osoby niebędącej pracownikiem,
 3. Świadczenia należne na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:
 • ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wypłacony w jednakowej wysokości,
 • zwrot kosztów okularów i soczewek kontaktowych,
 • posiłki i napoje zapewniane pracownikom,
 • badania wstępne, okresowe, szczepienia, dodatkowa opieka medyczna – skutki podatkowe.
 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – warunki jakie winny być spełnione dla skorzystania ze zwolnienia w sytuacji gdy pracodawca zapewnienia:
 • bony towarowe, karnety sportowe, bilety do kina,
 • zapomogi losowe,  umorzone pożyczki, dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego rodziny,
 • wycieczki sfinansowane przez pracodawcę,
 • paczki dla dzieci, kolonie obozy, zimowiska, dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu i inne świadczenia przyznane dla rodziny pracownika.
 1. Pozostałe obowiązki związane z wypełnianiem formularzy PIT i obliczaniem podatku – omówienie najczęstszych problemów, w tym:
 • rozliczenie pracownika na urlopie wychowawczym – przychód, koszty, składki ZUS,
 • koszty uzyskania przychodu – zasady potrącania kosztów pracowniczych – prawidłowa wysokość kosztów w roku 2019 i 2020
 • koszty dla twórcy – zasady i możliwość potrącania,
 • opodatkowanie świadczeń przyznawanych emerytom – zasady zastosowania zwolnienia z PIT,
 • wypłata odszkodowań a obowiązek ujęcia w informacji PIT,
 • rozliczanie świadczeń wypłacanych po zmarłym pracowniku (wynagrodzenia, odprawy pośmiertne,  zapomogi, niespłacona pożyczka),
 • podatkowe skutki nieprawidłowości rozliczonych składek ZUS (społecznej i zdrowotnej) a obowiązek korekty zaliczek na podatek,
 • rozliczanie umów zleceń nieprzekraczających 200 zł – wysokość ryczałtu, umowa z młodym pracownikiem,
 • umowy cywilnoprawne, przychody członków zarządu i rad nadzorczych – zasady rozliczania świadczeń w ramach osobiście wykonywanej działalności,
 • zasady opodatkowania należności wypłaconych dla nierezydenta – wysokość podatku rodzaje formularzy właściwość urzędów skarbowych,
 • deklaracje PIT-4R i PIT-8AR – rodzaje rozliczanych świadczeń, odpowiedzialność płatnika za błędne sporządzenie deklaracji,
 • świadczenia wypłacane przez organy samorządowe.
 1.  Zmiany w zasadach poboru zaliczek na podatek po 1 stycznia 2020 r.

Cena szkolenia obejmuje: 

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: PIT
Data szkolenia: 2 grudnia 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Opole, Hotel MERCURE, ul. Krakowska 57/59
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Katarzyna Furmańczyk

Doświadczony wykładowca z 15-letnim stażem, przeprowadziła dziesiątki szkoleń rocznie dla biur rachunkowych, przedsiębiorców, pracowników działów kadr i płac, a także dla pracowników organów podatkowych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Posiada długoletnie doświadczenia w pracy w organach skarbowych, gdzie nadzorowała pracę ponad 60 osób zajmując się tematyką z obszarów analiz, kontroli i postępowań podatkowych.

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.