Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Obowiązkowy split payment
1 lutego 2019
Informowaliśmy Państwa w maju ubiegłego roku, że Rząd skierował do Komisji Europejskiej wniosek o zastosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Wniosek ten jest w dalszym ciągu jest rozpatrywany, jednak Komisja Europejska udostępniła projekt z dnia 23.01.2019 r. decyzji wykonawczej w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Projekt tej decyzji dotyczy możliwości wprowadzenia przez Polskę obowiązkowego mechanizmu split payment na wybrane towary i usługi.

Mechanizm split payment obowiązuje w podatku VAT od lipca 2018 r. Obecnie ma on charakter fakultatywny, co oznacza, że podatnicy mogą, lecz nie muszą go stosować. Zgodnie z projektem decyzji mechanizm ten byłby obowiązkowy w transakcjach pomiędzy podatnikami VAT w sytuacji, gdy płatność (tak jak i obecnie) byłaby dokonywana wyłącznie za pomocą przelewu bankowego.

Zgodnie z projektem decyzji obowiązkowy mechanizm split payment może w Polsce obowiązywać w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 28 lutego 2022 r. Oczywiście okres ten na wniosek Polski może zostać wydłużony na kolejne lata.

Zgodnie z projektem ww. decyzji obowiązkowym mechanizmem split payment mają zostać objęte towary i usługi wymienione w załącznikach nr 11 i nr 14 ustawy o VAT, tj. towary i usługi objęte na terenie kraju mechanizmem odwrotnego obciążenia, a także towary wymienione w załączniku nr 13 dotyczące tzw. solidarnej odpowiedzialności w VAT.

Projekt ww. decyzji poza ww. towarami i usługami obejmuje obowiązkowym mechanizmem split payment m.in. takie towary jak:

  • węgiel kamienny i brunatny,
  • brykiet,
  • koks,
  • telewizory,
  • wszystkie komputery (również stacjonarne),
  • części do samochodów i motocykli,
  • akumulatory elektryczne.

Ministerstwo Finansów ostatnio zapowiadało, że obowiązkowy split payment może wejść w życie od lipca 2019 r.

Konsekwencją wprowadzenia obowiązkowego split payment będzie likwidacja odwrotnego obciążenia na towary i usługi, które teraz podlegają temu mechanizmowi, jak i zapewne likwidacja odpowiedzialności solidarnej na towary wymienione w załączniku nr 13 do ustawy o VAT.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.