Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Odliczenie VAT w okresie zawieszenia działalność gospodarczej
4 września 2022
Wiele firm w bieżącym roku korzysta z możliwości zawieszenia działalności w okresach, w których nie będzie jej prowadzić lub jest to to działalność sezonowa, głównie ze względu na brak konieczności zapłat składek ZUS. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej ma m.in. prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Zawieszenie działalności gospodarczej samo w sobie nie stanowi zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przez podatnika.

Złożenie deklaracji VAT/JPK w okresie zawieszenia działalności jest możliwe. W takim więc przypadku nie ma potrzeby, aby podatnik odwieszał działalność. Możliwe jest jednak także odliczenie tego VAT w pierwszej deklaracji VAT składanej po odwieszeniu działalności gospodarczej. Złożenie deklaracji podatkowej w okresie zawieszenia, wiąże się z tym, że podatnik w przypadku braku czynności opodatkowanych w okresie zawieszenia działalności wykazuje kwotę tego podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Wydatkami, z których przysługuje prawo do odliczenia VAT w okresie zawieszenia są np. czynsz najmu biura, opłaty za media, księgowość, raty leasingu, itp. W fakturach za takie wydatki występuje VAT naliczony. W celu umożliwienia odliczenia go, złożenie deklaracji VAT w okresie zawieszenia będzie wówczas nieuniknione. Musi również istnieć ich związek z czynnościami opodatkowanymi, zaś płatności wynikają z umów zawartych przed zawieszeniem działalności. W celu weryfikacji prawidłowości rozliczeń urząd skarbowy może przeprowadzić kontrole podatkowe u przedsiębiorcy również w okresie, kiedy jego działalność gospodarcza jest zawieszona.

Z przepisów podatkowych o uldze na złe długi nie wynika, aby zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez podatników-dłużników wyłączało obowiązek dokonywania takiej korekty. A więc również w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej dłużnicy obowiązani są do korygowania podatku odliczonego na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy VAT. Oczywiście obowiązkowi temu towarzyszy obowiązek złożenia JPK- deklaracji VAT z wykazanym skorygowanym podatkiem odliczonym. Nie ma w takim przypadku zastosowania przysługujące podatnikom, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, zwolnienie z obowiązku składania deklaracji VAT (art. 99 ust. 7a ustawy VAT).Zwolnienie to nie dotyczy m.in. okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego (art. 99 ust. 7b pkt 5 ustawy VAT).

Zawieszenie działalności gospodarczej również nie ma negatywnego wpływu na "ulgę przy zakupie kas fiskalnych". Nie jest to ani zakończenie działalności ani zawieszenie statusu podatnika VAT i wlicza się do ustawowego okresu 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Co istotne, zawieszenie działalności gospodarczej nie jest tożsame z likwidacją czy też ze zmianą przeznaczenia używanych towarów. Zatem zaprzestanie używania nabytego towaru w związku z zawieszeniem prowadzenia działalności gospodarczej nie powoduje obowiązku sporządzenia korekty odliczonego podatku. Z prawa do odliczenia nie mogą jednak korzystać podatnicy, którzy zostali wykreśleni z rejestru podatników VAT w związku z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy (na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy VAT). Urząd skarbowy nie informuje więc podatnika o wykonanej tego rodzaju czynności. W takim przypadku zajdzie konieczność złożenia deklaracji jednorazowo po odwieszeniu działalności. Naliczony VAT będzie wówczas wykazywany do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.