Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci
22 kwietnia 2022
W okresie wysyłki zeznań rocznych PIT 37 i PIT 36 warto zastanowić się, co powinno być w nich ujęte oprócz kwot wykazanych w PIT-11 nadesłanych przez płatników. Niekiedy zdarzają się sytuacje osiągnięcia dochodów przez dzieci małoletnie i konieczność ich odpowiedniego rozliczenia.

Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowują małoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno własne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczyć do własnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przysługuje im prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Zasada ta nie dotyczy:

  • dochodów z pracy dzieci,
  • stypendiów,
  • dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Do dochodów rodziców dolicza się tylko te dochody, które dziecko uzyskało przed osiągnięciem pełnoletności.

Obowiązek doliczenia dochodów małoletnich dzieci mają tylko tacy rodzice (biologiczni lub przysposabiający), którym przysługuje prawo dysponowania dochodami dzieci. Jeżeli dziecko uzyskuje zarówno dochody, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców (np. z umowy zlecenia), i dochody podlegające doliczeniu do dochodów rodziców, to rodzic powinien:

a) dochody, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców, wykazać w odpowiednim zeznaniu złożonym na imię i nazwisko dziecka (podpisanym przez rodzica);
b) dochody podlegające doliczeniu do dochodów rodziców wykazać w swoim PIT-36 oraz w załączniku PIT/M.

W przypadku dziecka małoletniego deklarację podpisuje opiekun prawny. PIT/M składa również rodzic, który przysposobił prawnie zarobkujące dziecko. Faktyczne wychowywanie cudzego dziecka nie zobowiązuje do doliczania jego zarobków do własnych. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków. Przy orzeczeniu rozwodu lub separacji przychody dziecka powinny być doliczane małżonkowi, który zgodnie z orzeczeniem posiada władzę rodzicielską (a więc posiada również prawo do rozporządzania majątkiem dziecka).

W przypadku pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu małżonkom, oboje powinni uwzględniać przychody dziecka w zeznaniach rocznych, niezależnie od faktycznego sprawowania tej władzy. Do dochodów rodziców dolicza się m.in. następujące dochody małoletniego dziecka: dochód z renty (poza rentą rodzinną), dochód z praw majątkowych, dochód z kapitałów pieniężnych.

Natomiast, jeśli małoletnie dziecko osiąga dochody, które nie mogą być doliczane do dochodów rodziców, należy złożyć odrębne zeznanie na imię i nazwisko dziecka. Zeznanie takie wypełniają i podpisują w imieniu dziecka rodzice. Jeśli zaś małoletnie dziecko uzyskuje dochody, które powinny być doliczone do dochodów rodziców w ich zeznaniu podatkowym, rodzice wykazują te dochody w zeznaniu rocznym oraz w załączniku PIT/M, przy czym rodzice składają dwa odrębne załączniki PIT/M (po jednym załączniku każdy z nich), niezależnie od wybranego sposobu rozliczenia (wspólne rozliczenie małżonków czy też odrębne). PIT/M należy wypełnić na imię i nazwisko rodzica. Bez względu na liczbę dzieci, których dochody rodzic ma obowiązek doliczyć, każde z rodziców składa po jednym załączniku PIT/M.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.