Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Opodatkowanie świadczeń dodatkowych - Studia
13 lutego 2022
Świadczenia dodatkowe zapewniane przez pracodawców i zleceniodawców stały się w ostatnich latach jednym z podstawowych elementów programów motywacyjnych w firmach. Dodatkowo, od 2022 roku dzięki uldze podatkowej, przedsiębiorstwa będą mogły zaliczyć w koszty wyższą kwotę przeznaczoną na podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Pracownicy mogą skorzystać ze zwolnienia przychodu z PIT jako świadczenia przyznanego przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych (art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT). Zastosowanie tego zwolnienia w przypadku pracownika wykonującego np. czynności kierownicze czy handlowe w firmie wydaje się bezdyskusyjne. Trzeba jednak dodać, że przywołany przepis wyraźnie wyłącza ze zwolnienia wynagrodzenie otrzymywane za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego. Warto więc dopilnować, aby studia rozpoczęły się pod szyldem skierowania przez pracodawcę.

Inaczej wygląda sprawa sfinansowania studiów zleceniobiorcy czy osobie na kontrakcie managerskim lub pełniącej funkcje w zarządzie na podstawie powołania. Tu już nie można zastosować zwolnienia z PIT dla pracowników. Datą powstania przychodu jest wówczas miesiąc otrzymania prawa do rozpoczęcia studiów w danym semestrze. Po stronie firmy pokrywającej opłaty za studia np. MBA powstają obowiązki płatnika, czyli pobranie zaliczki i sporządzenie odpowiednich deklaracji podatkowych (PIT-11 i PIT-4) na zasadach ogólnych. Są to nieodpłatne świadczenia, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT.

Zleceniobiorca czy członek zarządu jest bezpośrednim i końcowym beneficjentem korzyści wynikających z uczestnictwa w ww. studiach, podnosząc tym samym swoje kwalifikacje, a umiejętności z nich wynikające będą mogły być przez niego wykorzystane nie tylko w okresie obowiązywania umowy zawartej z firmą, ale i w dalszej karierze zawodowej. W sytuacji, w której przedsiębiorstwo pokrywa koszty studiów podyplomowych, możemy mówić o uniknięciu wydatku przez studiującego członka zarządu czy zleceniobiorcy co skutkuje powstaniem u nich przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast koszty konferencji, sympozjów, spotkań biznesowych, w której uczestniczą członkowie zarządu spółki, pokryte przez spółkę stanowią koszt jej reprezentowania na zewnątrz i nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu dla zarządzającego- członka władz. Z punktu widzenia kosztów podatkowych finansującego studia, wydatki na usługi edukacyjne, koszty transportu do miejsca odbywania zajęć, koszty noclegów i koszty pomocy naukowych - poniesione w związku z podjęciem nauki na odpłatnych studiach podyplomowych, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to, jako przydatne do wykonywania działalności gospodarczej, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podobnie w przypadku wydatków jednoosobowych firm na studia właścicieli- wydatki na studia zaoczne czy podyplomowe jako przydatne do wykonywania działalności gospodarczej, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie ze stanowiskami organów podatkowych (przykładowo sygnatura 0113-KDIPT2-1.4011.566.2020.1.ISL). Istotne, żeby studia właściciela rozpoczęły się już w okresie, kiedy firma istnieje.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.