Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Opodatkowanie wynajmu nieruchomości zagranicznych
5 września 2021
Na rynku polskim, ale i zagranicznym obserwujemy boom na zakup nieruchomości. W czasach symbolicznego oprocentowania lokat drugą co do niskiego ryzyka formą inwestycji jest właśnie kupno nieruchomości. Polscy podatnicy nabywają lokale zagraniczne i uzyskują przychody z ich najmu, jednak nie mają często świadomości, że oprócz opodatkowania w miejscu położenia nieruchomości, muszą również odprowadzić podatek do polskiego urzędu skarbowego.

Jeśli polscy rezydenci nabywają nieruchomości zagraniczne, to muszą uwzględnić w rozliczeniach podatkowych zmiany wynikające z konwencji MLI, która ma zastosowanie także do dochodów z wynajmu. W wielu krajach UE od 1 stycznia 2020 r. konwencja MLI zmieniła metodę unikania podwójnego opodatkowania: z metody zwolnienia (wyłączenia z progresją) na metodę zaliczenia proporcjonalnego. To oznacza, że w wielu przypadkach uzyskany od 1 stycznia 2020 r. przychód z najmu nieruchomości położonej w innym kraju UE i poza UE podlega opodatkowaniu również w Polsce.

Podatnik polski jako wynajmujący nie może liczyć na preferencyjne traktowanie wynikające z abolicji, jak ma to miejsce w przypadku innych przychodów, np.  ze stosunku pracy za granicą.  Konwencja MLI znacząco zmieniła zasady rozliczeń podatkowych. Jej zasady obowiązują już, m.in. w Wielkiej Brytanii, Izraelu, Austrii, Nowej Zelandii, Japonii, Słowenii, Słowacji i na Litwie. Oznacza to, że dochody z najmu nieruchomości położonych w tych państwa trzeba rozliczyć w Polsce. W kolejnych latach inne kraje zamierzają wdrożyć konwencje MLI.

Sytuacja pogorszy się jeszcze od 2022 roku. Według założeń projektu Polskiego Ładu osoby, które uzyskują przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny), w tym również z zagranicznych nieruchomości, będą je co do zasady rozliczać w formie ryczałtu bez prawa korzystania ze skali podatkowej. Natomiast odpisy amortyzacyjne od nieruchomości mieszkalnych będących własnością firm nie będą mogły pomniejszyć kosztów uzyskania przychodu w firmie. Powyższe może prowadzić do sytuacji, w których podatnik jako polski rezydent podatkowy będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów podatku zryczałtowanego w Polsce nawet jeżeli w rzeczywistości ma niewielkie dochody z najmu (ze względu na wysokie ponoszone wydatki) i dodatkowo za granicą, w kraju położenia nieruchomości, musi zapłacić również podatek od takich dochodów.

Przychody z najmu zagranicznego powoli przestają być atrakcyjną formą optymalizacji, nadal jest to dobra lokata kapitału, ale obciążenia podatkowe są większe. Wydaje się to więc nadal korzystne tylko w krajach, które nie przyjęły jeszcze konwencji MLI a jest ich z roku na rok coraz mniej.

dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.