Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Szkolenia managerskie
Pierwsze kroki managera: narzędzia coachingowe w kierowaniu zespołem

Szkolenia managerskie

Szkolenie dedykowane jest osobom rozpoczynającym swoją karierę na kierowniczym stanowisku. Omówione zostaną narzędzia, które warto wprowadzić już podczas pierwszych chwil bycia managerem.
 
Jak nie „matkować“ pracownikom? Jak to zrobić, aby ich rozwijać, w taki sposób, by sami tego chcieli? Skąd wiedzieć, że to ten moment, gdy prawnik jest gotowy na narzędzia coachinowe?
 
Korzyści płynące ze szkolenia:
 • Zwiększenie efektywności i skuteczności kierowania oraz świadomości pracy z ludźmi.
 • Nabycie umiejętności efektywnej komunikacji i współpracy opierającej się na partnerskich relacjach.
 • Wsparcie działalności biznesowej poprzez lepsze wykorzystanie potencjału i doświadczenia pracowników.
 • Pozyskanie umiejętności stosowania narzędzi coachingowych poprawiających efektywność zespołów.
 • Zwiększenie świadomości pracowników o ich wpływie na rezultaty podejmowanych działań.
 • Podniesienie poziomu zaangażowania, komunikacji i relacyjności w zespole.
Prowadzący:
Katarzyna Braś

Jako Trenerka przeprowadziła kilka tysięcy godzin szkoleń w zakresie komunikacji i budowania zaangażowania zespołu, sprzedaży oraz zarządzania zespołem, a także postaw managerskich. Jest niezwykle doświadczonym trenerem i mentorem w zarówno w obszarze sprzedaży, jak i efektywności osobistej i zespołowej. Jest certyfikowanym trenerem Action Learning WIAL, absolwentką licznych szkoleń Train the Trainers Academy oraz szkoleń rozwojowych, akredytacja Insight Discovery oraz absolwentką MBA z zakresie ZZL. 

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

22 listopada 2022

09.00 - 15.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Narzędzia wykorzystywane w rozmowie coachingowej wspierającej kierowanie: 
 • informacja zwrotna,
 • sztuka zadawania pytań,
 • aktywne słuchanie coachingowe,
 • wyznaczanie celów metodą SMART.
2. Modele rozmów coachingowych:
 • GROW jako podstawowy model rozmowy stosowanej w coachingu,
 • rozmowa wg logicznych poziomów Dilts’a,
 • GOLD model wspierający bieżącą realizację zadań.
3. Efektywność rozmowy coachingowej: 
 • model Blanchard’a,
 • stosowanie rozmowy coachingowej na różnych etapach rozwoju pracownika.
4. Typy rozmów coachingowych:
 • rozmowa wspierająca,
 • rozmowa rozwojowa,
 • rozmowa monitorująca. 
5. Narzędzia wspomagające wdrożenie:
 • karty pracy menedżera wspierające prowadzenie rozmów coachingowych.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.