Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Szkolenia managerskie
Pierwsze kroki managera: ocena pracownika

Szkolenia managerskie

Szkolenie dedykowane osobom rozpoczynającym swoją karierę na kierowniczym stanowisku. Po co robić ocenę roczną? Co mogę dzięki niej uzyskać jako manager?  
 
Korzyści płynące ze szkolenia:
 • Przygotowanie się do przeprowadzenia rozmowy oceniającej w oparciu o dostępne narzędzie.
 • Stworzenie odpowiedniej atmosfery służącej otwartej komunikacji.
 • Nawiązanie z pracownikiem właściwej relacji.  
 • Otwarte wysłuchanie obiekcji i obaw pracownika dotyczących jego pracy.
 • Asertywne formułowanie otwartych komunikatów dotyczących oceny pracy pracownika.
 • Odwoływanie się do konkretnych zdarzeń będących podstawą ocen.  
 • Radzenie sobie z trudnymi pracownikami (z ich emocjami, zdecydowanym sprzeciwem, brakiem otwartości).
Prowadzący:
Katarzyna Braś

Jako Trenerka przeprowadziła kilka tysięcy godzin szkoleń w zakresie komunikacji i budowania zaangażowania zespołu, sprzedaży oraz zarządzania zespołem, a także postaw managerskich. Jest niezwykle doświadczonym trenerem i mentorem w zarówno w obszarze sprzedaży, jak i efektywności osobistej i zespołowej. Jest certyfikowanym trenerem Action Learning WIAL, absolwentką licznych szkoleń Train the Trainers Academy oraz szkoleń rozwojowych, akredytacja Insight Discovery oraz absolwentką MBA z zakresie ZZL. 

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

19 października 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

2 grudnia 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Główne zasady systemu ocen pracowniczych - omówienie/przypomnienie procedur wewnętrznych funkcjonujących w firmie.  
 
2. Praca na arkuszach ocen funkcjonujących w firmie - stanowiska pracownicze i menedżerskie.
 
3. Wyznaczanie celów - rodzaje (zadaniowe, rozwojowe), kryteria oceny, wagi.
 
4. Ocena kompetencji - klasyfikacja kompetencji na różnych stanowiskach, skala oceny.
 
5. Zasady i struktura prowadzenia rozmowy oceniającej.
 
6. Przygotowanie do rozmowy przez pracownika i oceniającego.
 
7. Przypomnienie zasad aktywnego słuchania, komunikacja werbalna i niewerbalna.
 
8. Udzielanie informacji zwrotnej pozytywnej i korygującej.
 
9. Ustalanie planów rozwojowych krótko i długoterminowych z pracownikiem.
 
10. Błędy popełniane w systemie ocen i jak ich unikać.
 
11. Trudne sytuacje z pracownikiem w trakcie rozmowy i jak sobie z tym poradzić.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.