Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 10 godzin
Tematyka: PIT
PIT w biznesie - kompleksowe szkolenie z podatku dochodowego od osób fizycznych od podstaw (2-dniowe szkolenie)

Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie z podatku dochodowego od osób fizycznych, które udoskonali Państwa kompetencje zawodowe. Szkolenie adresowane jest do osób początkujących i rozwijających skrzydła w dziedzinie podatków biznesowych. Poruszone zostaną kwestie podmiotu, przedmiotu, podstawy opodatkowania, ale ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk podatkowych oraz doboru najkorzystniejszej formy opodatkowania działalności gospodarczych. Czy wiesz, jak opodatkować sprzedaż kryptowaluty, gdy klient prowadzi działalność gospodarczą? Jak dobrze dobrać formę opodatkowania w danej branży? Zastanawiałeś się, czy różni się przychód od dochodu w praktyce? Jak wykorzystać ulgi podatkowe? Nie zabraknie czasu na żadne Państwa pytania.

Szkolenie składa się z dwóch dni:

Dzień 1 -  31.03.2023 r. 

Dzień 2 -  04.04.2023 r.

Prowadzący:
dr Ewelina Skwierczyńska

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia. Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego. Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

31 marca - 4 kwietnia 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Dzień I

1. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Podmiot opodatkowania podatkiem PIT.
3. Źródła przychodów:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, emerytura lub renta,
 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • działy specjalne produkcji rolnej,
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe,
 • odpłatne zbycie nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania gruntów, innych rzeczy,
 • działalność prowadzona przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną;
 • niezrealizowane zyski,
 • inne źródła.

4. Koszty uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej:

 • definicja,
 • wyłączenia z kosztów uzyskania,
 • przykłady praktyczne,
 • amortyzacja,
 • wyłączenia z amortyzacji.

5. Określenie podstawy opodatkowania:

 • przychód a dochód,
 • remanenty.

6. Skala podatkowa, odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych:

 • stawki PIT,
 • kwota wolna,
 • zerowy PIT.

7. Zaliczki na podatek dochodowy.
8. Deklaracje i zeznania podatkowe.
9. Zwolnienia w podatku PIT.

Dzień II

10. Ulgi podatkowe:

 • na dzieci,
 • termomodernizacyjna,
 • B+R,
 • IP BOX,
 • pakiet green taxes od 2022 r.

11. Preferencyjne formy rozliczenia rocznego.
12. Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy.
13. Rozliczanie przychodów i kosztów w czasie.
14. Działalność wykonywana osobiście jako źródło przychodów.
15. Opodatkowanie przychodów z praw majątkowych, najmu i dzierżawy.
16. Wybrane, najnowsze orzeczenia i interpretacje z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.
17. Podmioty powiązane:

 • jak identyfikować powiązania?
 • jak wpływa to na rozliczenie podatkowe?
 • transakcje z podmiotami rajowymi.

18. Działalność gospodarcza optymalna podatkowo:

 • możliwe formy opodatkowania,
 • dobór formy opodatkowania,
 • zmiana formy opodatkowania,
 • ryzyka przy wyborze formy opodatkowania,
 • składki na ZUS i NFZ,
 • danina solidarnościowa,
 • działalność gospodarcza a śmierć podatnika.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
1180,00 zł netto (1451,40 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
1180,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.