Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: PIT
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok
Prowadzący:
Katarzyna Furmańczyk

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej. Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

8 grudnia 2021

09.00 - 14.00

Zobacz >>

16 grudnia 2021

09.00 - 14.00

Zobacz >>

21 grudnia 2021

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Prawidłowe sporządzanie informacji i deklaracji PIT za rok 2021 - rodzaje formularzy (PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR), zasady wypełniania, forma i terminy ich przekazywania obowiązujące płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

II. Świadczenia nieodpłatne, a konieczność ustalenia przychodu pracownika, zleceniobiorcy, menedżera - omówienie wybranych zagadnień, w tym m.in.:

 • finansowanie przez pracodawcę kosztów przejazdu (biletów komunikacji miejskiej, bezpłatnych przejazdów taksówką, korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych,),
 • opłacenie kosztów zakwaterowania,
 • posiłki dla załogi, bony, kupony żywieniowe,
 • rozliczanie w przychodach benefitów pracowniczych,
 • praca zdalna a podatek PIT.

III. Zwolnienia podatkowe - wybrane problemy:

 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – limity zwolnień (świadczenia rzeczowe i pieniężne, zapomogi, dopłaty do wypoczynku), zakres zwolnienia.
 2. Wydatki na dokształcanie pracownika, zleceniobiorcy, menedżera - omówienie zwolnienia w oparciu o korzystne interpretacje organów podatkowych (wypłata dodatku szkoleniowego).
 3. PIT dla młodych w roku 2021 - omówienie wybranych problemów.
 4. Zwolnienia z opodatkowania prezentów i nagród o wartości nieprzekraczającej 200 zł, a przekazanie świadczeń o wyższej wartości.

IV. Pozostałe zagadnienia, w tym:

 1. Rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego przez byłego pracodawcę.
 2. Kwota zmniejszająca podatek, drugi próg podatkowy a rozliczenie ze współmałżonkiem - omówienie problematycznych zagadnień.
 3. Opodatkowanie sprzedaży premiowej - praktyczne przykłady.
 4. Wygrana w konkursie, a zwolnienie z PIT - zasady opodatkowania wygranych uzyskiwany przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
 5. Rozliczanie świadczeń przyznawanych emerytom.
 6. Należności wypłacane po zmarłym pracowniku (wynagrodzenia, odprawy pośmiertne,  zapomogi, niespłacona pożyczka).
 7. Podwyższone koszty uzyskania przychodu, a praca zdalna spowodowana stanem zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.
 8. Koszty dla twórcy - korzystanie i rozporządzanie prawami autorskimi.
 9. Odszkodowanie, a rekompensata - stosowanie zwolnienia z podatku, czy obowiązek ujęcia w informacji PIT.
 10. Podatkowe skutki nieprawidłowości rozliczonych składek ZUS (społecznej i zdrowotnej).
 11. Umowy cywilnoprawne, przychody członków zarządu i rad nadzorczych - zasady rozliczania świadczeń w ramach osobiście wykonywanej działalności.
 12. Rozliczanie należności wypłaconych dla nierezydenta - wysokość podatku, rodzaje formularzy właściwość urzędów skarbowych.

V. Zmiany na rok 2022, w tym nowe zasady rozliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych, nowe ulgi i zwolnienia dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

VI. Pytania uczestników, dyskusja.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.