Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: CIT
Podatek dochodowy od osób prawnych dla zaawansowanych - wybrane zagadnienia

Szkolenie skupia się na prezentacji zagadnień dla osób zaawansowanych, w praktyce rozliczających podatek CIT z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 2023 r. Tematy są omawiane na przykładach, z zaakcentowaniem problemów i niedopowiedzeń, które pojawiają się w praktyce i utrudniają ustalenie podatku w prawidłowej wysokości. Śledzenie wszystkich zmian przepisów i ich interpretacji jest trudne do pogodzenia z bieżącą pracą księgowego. Dlatego też szkolenie ma na celu uporządkowanie informacji i omówienie wybranych zagadnień z zakresu podatku na przykładach oraz przedstawienie, jakie stanowisko w tym zakresie zajmują organy podatkowe i sądy administracyjne.

Szkolenie jest skierowane do pracowników biur rachunkowych, głównych księgowych, doradców podatkowych i innych osób, które w przedsiębiorstwach odpowiadają za prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych.

Prowadzący:
Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego i rachunkowości od ponad 20 lat, uczyła pracowników aparatu skarbowego, służb specjalnych i sfery budżetowej, wykładała na studiach podyplomowych. Stały współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

28 czerwca 2023

09.00 - 15.00

Zobacz >>

8 września 2023

09.00 - 15.00

Zobacz >>

3 października 2023

09.00 - 15.00

Zobacz >>

20 grudnia 2023

09.00 - 15.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Ustalanie przychodów ze świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo odpłatnych - przykłady, sposób wyceny.
 
2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów podatkowych:

 • moment ujęcia kosztu w podatku dochodowym,
 • zasady rachunkowe a podatkowe,
 • orzecznictwo sądów oraz bieżące interpretacje podatkowe.

3. Świadczenia dla pracowników (koszty podatkowe oraz zwolnienia od podatku PIT):

 • praca zdalna,
 • posiłki dla pracowników, osób współpracujących i pracowników tymczasowych,
 • opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin,
 • świadczenia okolicznościowe i prezenty.

4. Wydatki na rzecz kontrahentów:

 • zakup artykułów spożywczych i napojów, wydatki na catering i usługi gastronomiczne,
 • prezenty dla kontrahentów (wartość prezentu, okoliczności wręczenia),
 • konferencje, spotkania i imprezy okolicznościowe.

5. Należności niezapłacone w kosztach podatkowych - jakie warunki trzeba spełnić i jaką dokumentację należy zebrać?

6. Dotacje, dofinansowania i subwencje - ich wpływ na przychody i koszty podatkowe, korekty amortyzacji.


7. Podatek od przychodów z budynków:

 • ustalenie podstawy opodatkowania - powierzchnia, wartość początkowa, kwota wolna,
 • rozliczenie podatku przy zaliczkach,
 • rozliczenie podatku w zeznaniu rocznym - zasady i warunki otrzymania zwrotu.

8. Pozostałe rozliczenia podatkowe:

 • stosowanie limitu dla kosztów finansowania dłużnego (rodzaje wydatków, zasada FIFO),
 • kiedy zatrzymany w spółce zysk zwiększa koszty podatkowe - omówienie art.15 cb,
 • informacje o istotnym orzecznictwie sądowym, objaśnieniach i interpretacjach podatkowych.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail [email protected].