Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Podatek dochodowy od osób prawnych - rozliczenie za rok 2019 oraz zmiany obowiązujące od roku 2020
 6 marca 2020

Przełom roku to duże wyzwanie dla księgowych – zamykanie ewidencji rachunkowych, rozliczanie inwentaryzacji i weryfikacja aktywów przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. Jakby było mało, są jeszcze podatki – miesiąc na sporządzenie informacji o przychodach i kosztach pracowniczych (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie 2019r.) i przygotowanie się do rozliczenia rocznego podatku CIT, czyli weryfikacja, czy moment ujęcia zdarzeń w księgach rachunkowych jest taki sam w podatku dochodowym, czy koszty wygenerowane na potrzeby bilansowe są jednocześnie kosztem podatkowym oraz weryfikacja, czy zebrano wszystkie wymagane prawem dokumenty niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku.

Szkolenie ma na celu uporządkowane przedstawienie i omówienie najważniejszych zagadnień związanych z rozliczeniem rocznym, gdyż jest to ostatni moment na uzupełnienie braków i skorygowanie popełnionych błędów.

Rozliczenie roczne to nie wszystko – rozpoczyna się nowy rok i pojawiają się nowe przepisy, które już od stycznia (najczęściej) należy stosować . Zatem szkolenie obejmuje również omówienie zmian obowiązujących od 2020 roku.

Szkolenie jest skierowane do pracowników biur rachunkowych, głównych księgowych, doradców podatkowych i innych osób, które w przedsiębiorstwach odpowiadają za prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Rozliczenie roczne:
 • ustalenie przychodów z działalności gospodarczej i pozostałej; przyporządkowanie im kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz zastosowanie proporcji;
 • moment powstania przychodów na przełomie roku:
 • dostawy bez faktur,
 • faktury bez dostaw,
 • usługi ciągłe,
 • zaliczki,
 • faktury korygujące.
 • koszty podatkowe na przełomie roku:
 • ustalenie momentu poniesienia,
 • rozliczenie usług ciągłych,
 • zamknięcie ewidencji rachunkowych a przyporządkowanie do roku podatkowego, rozliczenia międzyokresowe w ujęciu podatkowym,
 • faktury korygujące.
 • sprawdzenie, czy wszystkie wydatki ujęto w limitowanych kosztach:
 • za usługi niematerialne oraz wartości niematerialne i prawne,
 • na koszty finansowania dłużnego.
 • tworzenie kosztów na dzień bilansowy (przeszacowania, wyceny, odpisy aktualizujące, utrata wartości, różnice kursowe) a moment ujęcia ich w kosztach podatkowych;
 • rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w przychodach i kosztach podatkowych; właściwa dokumentacja;
 • sprawdzenie, czy podatnik dokonał należytej staranności przy rozliczeniu podatku u źródła:
 • czy zastosowano poprawną stawkę podatku,
 • czy zebrano wymaganą dokumentację (certyfikaty rezydencji, oświadczenia podatników),
 •  czy ustalono status rzeczywistego właściciela.
 1. Rozliczenie w 2020 roku:
 • nowe limity dla kosztów pracowniczych (wynagrodzenia, młodzi, fundusz socjalny),
 • nowa zasady poboru podatku za pracownika przy przekroczeniu skali podatkowej,
 • „ulga na złe długi” w podatku dochodowym,
 • obowiązek zapłaty na właściwe konto bankowe kontrahenta a koszty podatkowe,
 • nowy limit dla małych podatników,
 • pozostałe zmiany.

Cena szkolenia obejmuje:  

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: CIT
Data szkolenia: 6 marca 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Bydgoszcz, Hotel HOLIDAY INN, ul. Grodzka 36
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego od ponad 10 lat, współpracuje m.in. z Izbą Skarbową w Łodzi i Stowarzyszeniem Księgowych.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.