Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: CIT
Podatek dochodowy od osób prawnych - rozliczenie za rok 2022
Prowadzący:
Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego od ponad 10 lat, współpracuje m.in. z Izbą Skarbową w Łodzi i Stowarzyszeniem Księgowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

11 stycznia 2023

09.00 - 15.00

Zobacz >>

3 lutego 2023

09.00 - 15.00

Zobacz >>

8 marca 2023

09.00 - 15.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Moment powstania przychodów na przełomie roku:

 • dostawy bez faktur,
 • faktury bez dostaw,
 • usługi ciągłe,
 • zaliczki,
 • faktury korygujące;
 • porównanie zasad ustalania przychodów z KSR 15.

2. Koszty podatkowe na przełomie roku:

 • ustalenie momentu poniesienia,
 • rozliczenie usług ciągłych,
 • zamknięcie ewidencji rachunkowych a przyporządkowanie do roku podatkowego, rozliczenia międzyokresowe w ujęciu podatkowym,
 • faktury korygujące,
 • wynagrodzenia pracowników i osób współpracujących.

3. Tworzenie kosztów na dzień bilansowy (przeszacowania, wyceny, odpisy aktualizujące, utrata wartości, różnice kursowe) a moment ujęcia ich w kosztach podatkowych.

4. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w przychodach i kosztach podatkowych, właściwa dokumentacja.

5. Zaniechane inwestycje - dokumentacja, moment rozliczenia w kosztach podatkowych.

6. Ulga na złe długi w rozliczeniu rocznym - przykłady.

7. Ulgi podatkowe - zasady ujęcia w rozliczeniu rocznym (limity, warunki, dokumentacja).

8. Darowizny w zeznaniu rocznym - dokumentacja, podmioty uprawnione, właściwe cele.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.