Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Podatek dochodowy od osób prawnych w 2019 r. - pierwsze doświadczenia, najnowsze interpretacje, wypracowana praktyka
 10 maja 2019

Celem szkolenia jest omówienie najistotniejszych wątpliwości interpretacyjnych dotyczących prawidłowego rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych, wpływających na bieżącą działalność podatnika podatku CIT.

W trakcie szkolenia omówione zostaną rewolucyjne zmiany wprowadzone do ustawy w 2019 roku, dotyczące w szczególności rozliczania kosztów samochodów osobowych, strat podatkowych, dochodu z nieruchomości komercyjnych, nowych obowiązków płatnika przy poborze podatku u źródła a także kwestii związanych z rozliczaniem wierzytelności.

Problematyczne zagadnienia przedstawione zostaną w oparciu o aktualne stanowiska organów skarbowych i sądów administracyjnych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Przychody podatkowe – moment powstania przychodu, zaliczka, przedpłaty, sprzedaż towaru po promocyjnej cenie i inne zagadnienia stanowiące o przychodzie spółki, w tym także:
 1. Zyski kapitałowe – praktyczne aspekty wprowadzenia nowego źródła przychodów, przedmiot opodatkowania, zasady rozliczania straty.
 2. Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne – praktyczne problemy, bieżące interpretacje.
 3. Podatek od nieruchomości komercyjnych – rozszerzenie kręgu podmiotów obowiązanych do jego zapłaty – omówienie zmian na 2019 r.
 4. Nowe zasady opodatkowania dochodu z wirtualnej waluty.
 5. Preferencyjne opodatkowanie dochodów z  własności intelektualnej – Innovation Box jako uzupełnienie działalności badawczo rozwojowej
 6. Opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków – exit tax, kogo i czego dotyczy?
 1. Koszty uzyskania przychodów – kompleksowa analiza zagadnienia, w tym:
 1. warunki uznania kosztu za koszt podatkowy, obowiązki dokumentacyjne w świetle interpretacji organów podatkowych, zapłaty gotówkowe.
 2. moment potrącania kosztów – w tym koszty bezpośrednie, potrącanie kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami, koszty rozliczane kasowo, korygowanie kosztów.
 3. Szczególne regulacje dotyczące kosztów podatkowych:
 • obowiązujące od 1.01.2019 r. zmiany zasad zaliczania w koszty podatkowe wydatków związanych z korzystaniem z samochodów osobowych w działalności gospodarczej – nowe limity odpisów amortyzacyjnych, ograniczenia w wydatkach na użytkowanie, zmiany w zakresie leasingu i kosztów ubezpieczenia,
 • uszczegółowienie zasad ustalania kosztów podatkowych przy aporcie wierzytelności, zmiany zasad rozliczania kosztów nabycia wierzytelności,
 • wprowadzenie pojęcia hipotetycznych odsetek – nowe rozwiązanie w zakresie samofinansowania spółki,
 • świadczenie na rzecz pracownika – omówienie wybranych zagadnień: w tym rozliczanie podróży służbowych, szkolenia, imprezy integracyjne, odzież służbowa,
 • nagrody, upominki, spotkania z kontrahentami i inne świadczenia marketingowe w oparciu o najnowsze interpretacje i bieżące orzecznictwo,
 • kary umowne, odszkodowania i odsetki – możliwość uznania za koszt podatkowy,
 • straty w działalności gospodarczej – straty w środkach obrotowych, zaniechane inwestycje, inwestycja w obcym środku trwałym.
 1. Podatek u źródła:
 1. Wprowadzenie możliwości korzystania z kopii certyfikatu rezydencji.
 2. Rewolucyjne zasady poboru podatku u źródła – nowe obowiązki płatnika, pojęcie należytej staranności, obowiązek składania oświadczenia, sankcje za niepobrania podatku u źródła.
 1. Pozostałe zagadnienia:
 1. 9% stawka podatku CIT (rozliczenie roczne, zaliczki) – kogo i jakich dochodów dotyczy, wyłączenie z preferencji.
 2. Zmiana definicji małego podatnika – co daje bycie małym podatnikiem, jakie przychody obejmuje definicja.
 3. Zmiany w rozliczaniu straty podatkowej – możliwość jednorazowego odliczania 5 mln zł.
 4. Zmiany w obowiązkach informacyjnych (zawiadomienia w sprawie zaliczek kwartalnych i uproszczonych, metod ustalania różnic kursowych, zmiany roku podatkowego).
 1. Pytania i wątpliwości.

Cena szkolenia obejmuje:  

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.
Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: CIT i PIT, Podatki 2019
Data szkolenia: 10 maja 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Sopot,
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Katarzyna Furmańczyk

Doświadczony wykładowca z 15-letnim stażem, przeprowadziła dziesiątki szkoleń rocznie dla biur rachunkowych, przedsiębiorców, pracowników działów kadr i płac, a także dla pracowników organów podatkowych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Posiada długoletnie doświadczenia w pracy w organach skarbowych, gdzie nadzorowała pracę ponad 60 osób zajmując się tematyką z obszarów analiz, kontroli i postępowań podatkowych.

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.