Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Podatek dochodowy od osób prawnych - zastosowanie praktyczne
 22 sierpnia 2018

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Dwa odrębne źródła przychodów i ich wpływ na zasady ustalania dochodu/ straty podatkowej.

2. Przychody podatkowe:

 • Przychód należny – pięć momentów jego powstania
 • Co to jest zaliczka i dlaczego nie jest przychodem podatkowym?
 • Różne rodzaje korekt i moment ich rozliczenia w przychodach
 • Rzeczy, prawa i świadczenia odpłatne i częściowo odpłatne – jak je rozpoznać i gdzie ich szukać?

3. Koszty uzyskania przychodów:

 • Definicja – jakie wydatki spełniają definicję i jak je udokumentować?
 • Koszty bezpośrednie a pośrednie – moment rozliczenia, ujęcie międzyokresowe.
 • Ustalanie limitu kosztów finansowania zewnętrznego, które można zaliczyć do kosztów podatkowych
 • Płatności gotówkowe,  zakup wartości i usług niematerialnych w kosztach podatkowych.

4. Rozliczenia z pracownikami:

 • Które wypłaty rozliczać memoriałowo, a które kasowo?
 • Świadczenia o charakterze ogólnym (szkolenia, integracje, spotkania okolicznościowe, świadczenia medyczne, socjalne itp.)
 • Kwestia podatku PIT od niektórych świadczeń – nowe interpretacje i orzecznictwo sądowe.

5. Rozliczenia z kontrahentami:

 • Reprezentacja – prezenty, gastronomia, opłacanie pobytu kontrahentów.
 • Jak z niezapłaconych faktur zrobić koszty podatkowe?
 • Rozliczenia kar, odszkodowań, kosztów sądowych, gwarancji i poręczeń

6. Podatek od nieruchomości komercyjnych – zmiany wprowadzone wstecz od 2018 r. oraz zmiany, które wejdą w życie od 2019 r. (m.in. rozszerzenie katalogu nieruchomości podlegających opodatkowaniu).

7. Informacja o planowanych zmianach ustawy CIT.

Cena szkolenia obejmuje: 

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: CIT
Data szkolenia: 22 sierpnia 2018
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Gdańsk, Best Western Plus Arkon Park Hotel, Śląska 10
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego od ponad 10 lat, współpracuje m.in. z Izbą Skarbową w Łodzi i Stowarzyszeniem Księgowych.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.