Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: CIT
Podatek dochodowy od osób prawnych - zastosowanie praktyczne wybranych zagadnień

Szkolenie skupia się na prezentacji zagadnień, szczególnie nowych wprowadzonych od 2021r., z zaakcentowaniem problemów i niedopowiedzeń, które pojawiają się w praktyce i utrudniają ustalenie podatku w prawidłowej wysokości. Śledzenie wszystkich zmian przepisów i ich interpretacji jest trudne do pogodzenia z bieżącą pracą księgowego. Dlatego też szkolenie ma na celu uporządkowanie informacji i zaprezentowanie wybranych zagadnień z zakresu podatku na przykładach, omówienie ich oraz przedstawienie, jakie stanowisko w tym zakresie zajmują organy podatkowe i sądy administracyjne.

Dodatkowym utrudnieniem są zmiany w podatkach wprowadzane w związku z epidemią COVID - wynikają one z różnych ustaw i są co trochę nowelizowane. Na szkoleniu zostanie zaprezentowany aktualny stan prawny oraz będą przedstawione planowane kolejne zmiany.

Szkolenie jest skierowane do pracowników biur rachunkowych, głównych księgowych, doradców podatkowych i innych osób, które w przedsiębiorstwach odpowiadają za prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego od ponad 10 lat, współpracuje m.in. z Izbą Skarbową w Łodzi i Stowarzyszeniem Księgowych.

+ czytaj więcej

26 maja 2021

8 czerwca 2021

29 czerwca 2021

Harmonogram:

08:30  -  logowanie uczestników

09:00  -  I część szkolenia

10.30  -  przerwa (15 minut)

10.45  -  II część szkolenia

12:30  -  przerwa (15 minut)

12:45  -  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Nowe możliwości dla podatników planujących inwestycje:

 • utworzenie funduszu inwestycyjnego w ciężar kosztów podatkowych (możliwość dla ograniczonej grupy podatników, limit odpisu, maksymalny czas na wydatki, sankcje za niespełnienie warunków);
 • jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych w związku z COVID.

2. Omówienie pozostałych zmian wprowadzonych od 2021r.:

 • ograniczenie możliwości stosowania obniżonych stawek amortyzacji podatkowej oraz stawek indywidualnych;
 • zwiększenie limitu przychodów podatkowych uprawniających do stosowania stawki 9%;
 • możliwość odliczania darowizn w ciągu roku podatkowego i niezależnie od limitu dochodu (na cele walki z COVID i na sprzęty komputerowe dla oświaty);
 • nowe terminy dla rozliczenia zeznania rocznego podatku;
 • certyfikaty rezydencji w czasie pandemii.

3. Moment powstania przychodów i moment poniesienia kosztów podatkowych:

 • przychody należne i przychody kasowe,
 • zaliczki a zapłata z góry;
 • moment dokonania korekty przychodów;
 • przychody ze świadczeń nieodpłatnych;
 • koszty bezpośrednie a pośrednie – moment rozliczenia, ujęcie międzyokresowe, korekty;
 • zasady wyceny walut, podatkowe różnice kursowe.

4. Świadczenia związane z COVID i pracą zdalną pracowników (koszty podatkowe oraz zwolnienia od podatku PIT).

5. Odliczanie strat z lat ubiegłych: różne zasady odliczeń dla strat poniesionych w różnych latach podatkowych na przykładach.

6. Pozostałe rozliczenia podatkowe:

 • ulga na złe długi - zasady stosowania przez wierzyciela i dłużnika przy zaliczkach i w rozliczeniu rocznym;
 • dotacje, dofinansowania i subwencje - ich wpływ na przychody i koszty podatkowe;
 • wyłączenia z kosztów podatkowych płatności gotówkowych, m.in.: zaliczenie wydatku do kosztu i późniejsza zapłata, pojedyncza transakcja a umowy zawarte na czas nieokreślony;
 • rozliczanie w kosztach odszkodowań i kar umownych związanych z COVID;
 • informacje o istotnym orzecznictwie sądowym, objaśnieniach i interpretacjach podatkowych.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.