Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Podatek liniowy od 2022 roku a składka zdrowotna
5 listopada 2021
Wielkimi krokami zbliża się konieczność wdrożenia zasad Polskiego ładu również w zakresie zmian w płatności składki zdrowotnej. Dla podatników rozliczających się liniowo (w tym również będących na stracie podatkowej) minimalna kwota składki zdrowotnej wyniesie 270 zł. Dla podatników rozliczających się liniowo składka zdrowotna wyniesie 4,9% od dochodu zamiast pierwotnie zapowiadanych 9%.

Przepisy Polskiego ładu zmieniają termin zapłaty składki zdrowotnej, która będzie płatna na dzień 20 następnego miesiąca. Co jednak najważniejsze składki zdrowotnej przedsiębiorca nie będzie mógł już odliczyć od podatku PIT. Ciekawe rozwiązanie podatkowe przewidziane jest jednak dla powracających z zagranicy w zakresie obniżenia podatku do zera. Ulga na powrót ma polegać na zwolnieniu z podatku (w tym również liniowego) przychodu rocznego nieprzekraczającego 85 528 zł. Zerowy PIT będzie przysługiwać nie tylko polskim obywatelom wracającym do kraju, ale też cudzoziemcom zmieniającym rezydencję podatkową.

Tak zwana „ulga na powrót” adresowana jest do tych osób fizycznych, które posiadały przez co najmniej trzy lata, poprzedzające bezpośrednio rok podatkowy - miejsce zamieszkania poza Polską i przeniosły je na terytorium naszego kraju. Dla celów dowodowych podatnik korzystający ze zwolnienia powinien posiadać certyfikat rezydencji lub inny dowód, dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

W pierwszym roku wysokość odliczenia wynosić będzie 50 proc. podatku należnego za rok bazowy, w drugim zaś 50 proc. podatku należnego, obliczonego za pierwszy rok stosowania ulgi. Z kolei w trzecim i czwartym roku wyniesie ona 50 proc. podatku należnego, obliczonego za poprzedni rok stosowania ulgi. Jeżeli podatnik zmienił rezydencję podatkową w 2021 r., to odliczenie będzie mógł stosować, rozliczając podatek za rok 2022, 2023, 2024, 2025. W drugim wariancie za lata 2023, 2024, 2025 i 2026, jeżeli jego rokiem bazowym będzie rok następujący po roku zmiany rezydencji, czyli rok 2022.

W ustawie zdrowotnej oprócz objęcia składką zdrowotną w wysokości 4,9% dochodu przy firmie objętej podatkiem liniowym, jest jeszcze inny przepis - art. 83 ust. 2, wynika z niego, że przy zerowym PIT składka zdrowotna powinna wynieść 0 zł. Zgodnie z tym przepisem "w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł". Przepis ten nie został zmieniony i po wejściu w życie Polskiego Ładu będzie obowiązywał w dotychczasowym brzmieniu. Ministerstwo Finansów uważa, że składka zdrowotna powinna być w tym przypadku płacona, ale wprost z przepisu to nie wynika. W międzyczasie mamy spodziewać się objaśnień podatkowych w tym temacie.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.