Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Podatek u źródła
 26 marca 2020

Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy z zakresu podatku u źródła w świetle aktualnych regulacji prawnych. Szkolenie obejmuje również prezentację stanowiska organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w tym zakresie oraz obowiązujące zmiany.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy:

 • rezydent i nierezydent podatkowy,
 • dochody uzyskiwane na terytorium RP z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.,
 • definicja rzeczywistego właściciela obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.

2. Konsekwencje związane z płatnościami zagranicę dotyczącymi:

 • odsetek,
 • należności licencyjnych,
 • świadczeń niematerialnych (np. doradztwo, zarządzanie, reklama),
 • dywidend.

3. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – omówienie przykładowej umowy.

4. Odsetki w ustawie o CIT – znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

5. Należności licencyjne w ustawie o CIT – znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 • znaki towarowe,
 • know-how,
 • licencje na programy komputerowe,
 • prawa do używania praw autorskich,
 • licencje do emisji programów telewizyjnych oraz audycji radiowych,
 • użytkowanie urządzenia przemysłowego.

6. Warunki dla zwolnienia od podatku „u źródła” odsetek i należności licencyjnych wypłacanych podmiotom powiązanym wraz z obowiązkami dokumentacyjnymi.

7. Instytucja uprawnionego odbiorcy (beneficial owner) w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i rzeczywistego właściciela w ustawie o CIT.

8. Zakup usług o charakterze niematerialnym w ustawie o CIT – znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

9. Dywidenda w ustawie o CIT – znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 • definicja dywidend,
 • dywidendy a inne dochody z tytułu udziału w zysku osób prawnych,
 • warunki dla zwolnienia od podatku „u źródła”.

10. Zakup biletów lotniczych – czy i kiedy należy pobrać podatek u źródła z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2017 r.

11. Podstawowe zasady opodatkowania zarządu oraz rady nadzorczej.

12.  Stawki podatku, zwolnienia.  

13.  Certyfikat rezydencji podatkowej.

14. Oświadczenie nierezydenta.

15. Obowiązki płatnika [deklaracja, informacja, płatność podatku].
16. Czy podatek u źródła może być kosztem uzyskania przychodów?

17. Jaki kurs należy zastosować w przypadku podatku u źródła i podatku zapłaconego za granicą?

18. Nowe zasady pobory podatku „u źródła” w 2019 r.:

 • zmiana definicji legalnej rzeczywistego właściciela,
 • zmiany w zakresie sposobu poboru podatku „u źródła”, znaczenie limitu 2.000.000,00 PLN.   
 • jak postępować w przypadku stawki zredukowanej albo zwolnienia na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 • jak postępować w przypadku zwolnienia na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)? Wariat bezpieczny – pobór oraz zwrot podatku.  Wariant obarczony ryzykiem – oświadczenie,
 • wniosek o zwrot podatku.  Załączniki.  Zaświadczenia.  Oświadczenia.  Tryb wniesienia. Opłaty.  Termin rozpatrzenia,
 • oświadczenie.  Należyta staranność.  Znaczenie praktyczne,
 • zwolnienie na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych, jak postępować do limitu 2.000.000,00 PLN? Jak postępować po przekroczeniu limitu 2.000.000,00 PLN?
 • opinia o zastosowaniu zwolnienia.  Wniosek.  Załączniki.  Opłaty.  Tryb oraz termin rozpatrzenia. Zakres czasowy obowiązywania,
 • certyfikat rezydencji przy usługach niematerialnych,
 • zwolnienia od poboru podatku od odsetek i dyskonta od listów zastawnych i obligacji,
 • nowe zasady odpowiedzialności płatnika.

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: CIT
Data szkolenia: 26 marca 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Kraków, Hotel Campanile Kraków, Św. Tomasza 34
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Ewelina Bugaj

Doradca podatkowy. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja: rachunkowość. Absolwentka Studium Podyplomowego na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa „Prawo Spółek” oraz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na Wydziale Prawa „Prawo Podatkowe”. Autorka licznych publikacji o tematyce podatkowo-rachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz rachunkowości podatkowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz zarówno polskich, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.