Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Podatek u źródła - kwestie sporne, nieprecyzyjne interpretacje
 15 lutego 2019

Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy z zakresu podatku u źródła w świetle aktualnych regulacji prawnych. Szkolenie obejmuje również prezentację stanowiska organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w tym zakresie.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy:
 • rezydent i nierezydent podatkowy,
 • dochody uzyskiwane na terytorium RP.  
 1. Konsekwencje związane z płatnościami zagranicę dotyczącymi:
 • odsetek,
 • należności licencyjnych,
 • świadczeń niematerialnych (np. doradztwo, zarządzanie, reklama),
 • dywidend.
 1. Odsetki w ustawie o CIT – znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 2. Należności licencyjne w ustawie o CIT – znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
 • kiedy licencja na oprogramowanie stanowi licencję dla celów podatkowych,
 • użytkowanie urządzenia przemysłowego – czy należy pobrać podatek u źródła?
 • użytkowanie samochodu - czy należy pobrać podatek u źródła?
 1. Zakup usług o charakterze niematerialnym w ustawie o CIT – znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 2. Dywidenda w ustawie o CIT – znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
 • wypłata dywidendy,
 • przekazanie majątku likwidacyjnego a podatek u źródła, 
 • stawka podstawowa, stawka zredukowana, zwolnienie.
 1. Zakup biletów lotniczych – czy i kiedy należy pobrać podatek u źródła?
 2. Stawki podatku, zwolnienia.  
 3. Certyfikaty rezydencji podatkowej.
 4. Oświadczenie nierezydenta.
 5. Obowiązki płatnika [deklaracja, informacja, płatność podatku].
 6. Praktyczne przykłady odliczania podatku zapłaconego za granicą.
 7. Czy podatek u źródła może być kosztem uzyskania przychodów?
 8. Jaki kurs należy zastosować w przypadku podatku u źródła i podatku zapłaconego za granicą?

Cena szkolenia obejmuje:  

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: CIT i PIT
Data szkolenia: 15 lutego 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Łódź, Hotel Ambasador Premium, Kilińskiego 145
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Ewelina Bugaj

Doradca podatkowy. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja: rachunkowość. Absolwentka Studium Podyplomowego na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa „Prawo Spółek” oraz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na Wydziale Prawa „Prawo Podatkowe”. Autorka licznych publikacji o tematyce podatkowo-rachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz rachunkowości podatkowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz zarówno polskich, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.