Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Podatek u źródła w 2019 r. - płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych)
 28 lutego 2019

Cel szkolenia:

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką poboru podatku u źródła z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. takie kwestie jak: ostatnie rewolucyjne zmiany związane z poborem podatku u źródła, najważniejsze zagadnienia związane z  opodatkowaniem podatkiem u źródła dywidend i odsetek, należności licencyjnych, know-how oraz pozostałe płatności na rzecz podmiotów zagranicznych. Ponadto wyjaśniona zostanie definicja płatnika podatku u źródła oraz jego obowiązki wynikające z ustawy o CIT i PIT. W trakcie szkolenia rozwiane zostaną również wątpliwości dotyczące przeliczania wartości określonych w walucie dla celów podatkowych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych podmiotów dokonujących płatności zagranicznych, do pracowników działu controllingu oraz księgowych, którzy zajmują się obsługą firm dokonujących transakcji z kontrahentami zagranicznymi, zatrudniających cudzoziemców, czy też posiadających zagranicznych udziałowców.

Zakres zdobytej wiedzy:

Uczestnicy szkolenia poznają mechanizmy funkcjonowania podatku źródła m.in. w zakresie opodatkowania dywidend i odsetek oraz należności licencyjnych, a także zostaną zaznajomieni z aktualnym orzecznictwem oraz interpretacjami przepisów prawa podatkowego dotyczących płatności na rzecz podmiotów zagranicznych. W związku z tym, każdy uczestnik szkolenia będzie potrafił identyfikować ryzyka podatkowe związane z wypłatami należności na rzecz zagranicznych kontrahentów.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zmiany związane z poborem podatku u źródła od początku 2019 r. wraz z terminowym odroczeniem stosowania nowych zasad do lipca 2019 r. oraz stycznia 2020 r.
 2. Zasady opodatkowania dochodu nierezydentów.
 3. Zmiany w podatkach dochodowych na 2017 r. związane z podatkiem u źródła (rozszerzony katalog przychodów osiąganych na terytorium RP).
 4. Zmiany w podatkach dochodowych dotyczące podatku u źródła od biletów lotniczych wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz., 1448).
 5. Dochody opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce  - art. 21 i 22 ustawy o CIT (odsetki, dywidendy, należności licencyjne, know-how i inne) oraz art. 29 ustawy o PIT.
 6. Opodatkowanie dywidend w świetle przepisów UE i PL.
 7. Zwolnienie z podatku u źródła należności licencyjnych od 1 lipca 2013r. i wypłacanych dywidend – warunki zwolnienia.
 8. Opodatkowanie odsetek na podstawie polsko – niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (skutki podatkowe dotyczące odsetek od zaległości, kapitalizacji odsetek, Cash-pooling).
 9. Opodatkowanie odsetek w świetle przepisów UE i PL.
 10. Opodatkowanie należności licencyjnych oraz innych świadczeń określonych w art. 21 ustawy o CIT na podstawie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 11. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z oprogramowania komputerowego oraz urządzeń przemysłowych, środków transportu.
 12. Opodatkowanie należności z tytułu umów cywilnoprawnych i innych umów określonych w art. 29 ustawy o PIT.
 13. Certyfikat rezydencji oryginał czy kopia (z uwzględnieniem zmian od początku 2019 r.).
 14. Przeliczanie wartości określonych w walucie dla celów podatkowych w Polsce.
 15. Płatnik podatku u źródła i jego obowiązki nałożone ustawą o CIT i PIT (terminu poboru podatku i wpłaty do US, deklaracje PIT-8AR, CIT-10Z , informacje IFT).
 16. Pytania, dyskusja, zakończenie.

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: CIT i PIT
Data szkolenia: 28 lutego 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Kraków, Hotel Campanile Kraków, Św. Tomasza 34
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Aleksander Gniłka

doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej. Autor publikacji z tematyki prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.