Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Podatek u źródła w 2020 r. - płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych)
 23 czerwca 2020

Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie kompleksową i praktyczną wiedzę na temat podatku u źródła przy płatnościach na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych) z uwzględnieniem projektu objaśnień podatkowych oraz nowego rozporządzenia odraczającego stosowanie nowych regulacji do 1 stycznia 2020 r.

Celem usługi jest aktualizacja wiedzy i informacji na temat podatku u źródła w 2020 r. przy uwzględnieniu projektu objaśnień podatkowych oraz nowego rozporządzenia odraczającego stosowanie nowych regulacji do 1 lipca 2020 r. Zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi i najważniejszymi wyrokami, orzeczeniami i interpretacjami podatkowymi. Podczas szkolenia omówione zostaną także inne wybrane zagadnienia związane z podatkiem u źródła.

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, podatkowych, które chciałyby zaktualizować oraz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu podatku u źródła.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zmiany związane z poborem podatku u źródła od początku 2019 r. wraz z terminowym odroczeniem stosowania nowych zasad do lipca 2020 r. oraz projektowanym odroczeniem do końca 2020r.
 2. Projekt objaśnień podatkowych z 19 czerwca 2019r. dotyczący zasad poboru podatku u źródła i zasad zachowania należytej staranności
 3. Zasady opodatkowania dochodu nierezydentów
 4. Zmiany w podatkach dochodowych na 2017 r. związane z podatkiem u źródła (rozszerzony katalog przychodów osiąganych na terytorium RP)
 5. Zmiany w podatkach dochodowych dotyczące podatku u źródła od biletów lotniczych wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz., 1448).
 6. Dochody opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce  - art. 21 i 22 ustawy o CIT (odsetki, dywidendy, należności licencyjne, know-how i inne) oraz art. 29 ustawy o PIT
 7. Opodatkowanie dywidend w świetle przepisów UE i PL
 8. Zwolnienie z podatku u źródła należności licencyjnych od 1 lipca 2013r. i wypłacanych dywidend – warunki zwolnienia
 9. Opodatkowanie odsetek na podstawie polsko – niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (skutki podatkowe dotyczące odsetek od zaległości, kapitalizacji odsetek, Cash-pooling)
 10. Opodatkowanie odsetek w świetle przepisów UE i PL
 11. Opodatkowanie należności licencyjnych oraz innych świadczeń określonych w art. 21 ustawy o CIT na podstawie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 12. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z oprogramowania komputerowego oraz urządzeń przemysłowych, środków transportu
 13. Opodatkowanie należności z tytułu umów cywilnoprawnych i innych umów określonych w art. 29 ustawy o PIT
 14. Certyfikat rezydencji oryginał czy kopia (z uwzględnieniem zmian od początku 2019r.)
 15. Przeliczanie wartości określonych w walucie dla celów podatkowych w Polsce
 16. Płatnik podatku u źródła i jego obowiązki nałożone ustawą o CIT i PIT (terminu poboru podatku i wpłaty do US, deklaracje PIT-8AR, CIT-10Z , informacje IFT); odroczenie terminu IFT-2R ze względu na COVID-19
 17. Pytania, dyskusja, zakończenie

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: CIT, PIT
Data szkolenia: 23 czerwca 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Wrocław, Q Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.