Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki
Podatek u źródła w 2020 r.
 
Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie kompleksową i praktyczną wiedzę na temat podatku u źródła przy płatnościach na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych) z uwzględnieniem projektu objaśnień podatkowych oraz nowego rozporządzenia odraczającego stosowanie nowych regulacji do 1 stycznia 2020 r.
 
Celem usługi jest aktualizacja wiedzy i informacji na temat podatku u źródła w 2020 r. przy uwzględnieniu projektu objaśnień podatkowych oraz nowego rozporządzenia odraczającego stosowanie nowych regulacji do 1 lipca 2020 r., a także zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi i najważniejszymi wyrokami, orzeczeniami i interpretacjami podatkowymi. Podczas szkolenia omówione zostaną również inne wybrane zagadnienia związane z podatkiem u źródła.
 
Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, które chciałyby zaktualizować oraz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu podatku u źródła.
 
Prowadzący:
Termin szkolenia:
Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec.

+ czytaj więcej

7 grudnia 2020

21 grudnia 2020

18 stycznia 2021

3 lutego 2021

16 lutego 2021

11 marca 2021

24 marca 2021

Harmonogram:

08:30  -  logowanie uczestników

09:00  -  I część szkolenia

10.30  -  przerwa (15 minut)

10.45  -  II część szkolenia

12:30  -  przerwa (15 minut)

12:45  -  III część szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany związane z poborem podatku u źródła od początku 2019 r. wraz z terminowym odroczeniem stosowania nowych zasad do końca 2020r.
 
2. Należyta staranność od 2 ml zł, czy też od pierwszej płatności na rzecz nierezydenta.
 
3. Projekt objaśnień podatkowych z 19 czerwca 2019r. dotyczący zasad poboru podatku u źródła i zasad zachowania należytej staranności.
 
4. Zasady opodatkowania dochodu nierezydentów.
 
5. Dochody opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce - art. 21 i 22 ustawy o CIT (odsetki, dywidendy, należności licencyjne, know-how i inne) oraz art. 29 ustawy o PIT.
 
6. Opodatkowanie dywidend w świetle przepisów UE i PL.
 
7. Zwolnienie z podatku u źródła należności licencyjnych od 1 lipca 2013r. i wypłacanych dywidend - warunki zwolnienia.
 
8. Opodatkowanie odsetek na podstawie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (skutki podatkowe dotyczące odsetek od zaległości, kapitalizacji odsetek, Cash-pooling).
 
9. Opodatkowanie odsetek w świetle przepisów UE i PL.
 
10. Opodatkowanie należności licencyjnych oraz innych świadczeń określonych w art. 21 ustawy o CIT na podstawie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 
11. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z oprogramowania komputerowego oraz urządzeń przemysłowych, środków transportu.
 
12. Opodatkowanie należności z tytułu umów cywilnoprawnych i innych umów określonych w art. 29 ustawy o PIT.
 
13. Certyfikat rezydencji: oryginał czy kopia (z uwzględnieniem zmian od początku 2019 r. oraz regulacji szczególnych związanych z przepisami antykryzysowymi).
 
14. Przeliczanie wartości określonych w walucie dla celów podatkowych w Polsce.
 
15. Płatnik podatku u źródła i jego obowiązki nałożone ustawą o CIT i PIT (termin poboru podatku i wpłaty do US, deklaracje PIT-8AR, CIT-10Z, informacje IFT); odroczenie terminu IFT-2R ze względu na COVID-19.
 
16. Wpływ konwencji MLI na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 
17. Planowane zmiany w podatku u źródła na 2021 r.
 
18. Pytania, dyskusja, zakończenie.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.