Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Podatek VAT 2018/2019 z uwzględnieniem zmian w kosztach używania samochodów w firmie
 16 listopada 2018

Szanowni Państwo, pragniemy Was zaprosić na szkolenie, które pozwoli pozyskać wiedzę o nowych zasadach zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodów w firmie. Zmiana jest znacząca, a zatem warto się zapoznać z jej szczegółami. Jest to szczególnie istotne w kontekście rozważenia, czy warto do końca roku 2018 wziąć w leasing auto, a jeżeli tak to w jakich sytuacjach?

Ponadto szkolenie ma na celu ugruntować wiedzę dotyczącą rozliczenia podatku VAT po wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności w zakresie wątpliwości, które pojawiły się w dotychczasowej praktyce.

Pozyskacie Państwo również wiedzę o przyszłych problemach w rozliczaniu podatku VAT związanych z wprowadzeniem nowych zasad wystawiania faktur do paragonów. Zmiana zasad wystawiania faktur do paragonów dotknie nie tylko podatników posiadających kasy fiskalne, ale również tych, którzy pozyskują faktury od podmiotów, które dokonują fiskalizacji sprzedaży. Zmiany mogą spowodować, że w niektórych przypadkach nie będzie możliwe uzyskanie faktury dokumentującej zakup towarów lub usług. Poruszymy również zagadnienia związane z planowanym wprowadzeniem kas „on-line”.

Program szkolenia zawiera również inne zagadnienia związane z odliczeniem podatku naliczonego, które budzą zazwyczaj wątpliwości podatników.

Dodatkowo, szkolenie obejmuje tematykę związaną z Jednolitym Plikiem Kontrolnym. W trakcie szkolenia przeanalizujemy możliwości zachowania odliczenia podatku naliczonego VAT w przypadku stwierdzenia, że zakupu towarów lub usług dokonano od podatnika nie posiadającego statusu VAT czynnego.

Proszę wziąć pod uwagę, ze nasi trenerzy są również otwarci na udzielenie Państwu odpowiedzi na pytania związane z blokami tematycznymi objętymi programem szkolenia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Używanie samochodów w firmie - nowe zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów od 2019 r. a odliczenie podatku VAT

a) czy nowe ograniczenia kosztów będą dotyczyć wszystkich samochodów używanych w firmie?

b) czy w związku ze usunięciem „kilometrówki” z przepisów o podatku dochodowym będzie można zaliczyć do kosztów 100% wydatków na używanie samochodu?

c) zasady prowadzenia ewidencji przebiegu na podstawie ustawy o VAT w kontekście możliwości zaliczenia 100% wydatków na używanie samochodu do kosztów uzyskania przychodów,

d) wydatki związane z użytkowaniem samochodów firmowych, od których można odliczyć 100% podatku naliczonego pomimo generalnego odliczenia 50% VAT od tych samochodów – czy można je będzie również zaliczyć w 100% do kosztów uzyskania przychodów,

e) czy nieodliczone 50% VAT będzie mogło być w dalszym ciągu kosztem uzyskania przychodów?

f) jakie będą nowe zasady amortyzowania samochodów od 2019 r.?

g) czy pomimo zmian w przepisach, samochody dotychczas znajdujące się w środkach trwałych będą amortyzowane po staremu?

i) jakie będą od 2019 r. odrębnie zasady rozliczania kosztów użytkowania samochodów prywatnych na potrzeby działalności oraz tych będących środkami trwałymi i użytkowanych na podstawie umów leasingu, najmu i innych umów o podobnym charakterze?

j) jakie będzie ograniczenie zaliczenia do kosztów czynszu leasingowego lub czynszu najmu samochodu?

k) czy te same ograniczenia kosztów, które od 2019 r. będą dotyczyć czynszu najmu lub leasingu samochodu będą dotyczyć również innych opłat wynikających z umów leasingu lub najmu (rata odsetkowa, opłaty administracyjne, serwisowe itp.)?

l) przepisy przejściowe dotyczące leasingu samochodów – czy będzie można dotychczas zawarte umowy leasingu rozliczać na dotychczasowych zasadach?

m) czy trzeba będzie zgłaszać w urzędzie skarbowym umowy leasingu zawarte do końca 2018 r.?

n) przepisy przejściowe dotyczące leasingu samochodów – jakie auta opłaca się wziąć w leasing do końca 2018 r.?

o) czy zmiana lub przedłużenie po 1 stycznia 2019 r. umowy leasingu zawartej do końca 2018 r. będzie mieć negatywne skutki na rozliczenie kosztów?

p) jakie będą nowe zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek OC i AC oraz innych ubezpieczeń samochodów używanych w firmie.

II. Problematyczne zagadnienia kas fiskalnych oraz obowiązku podatkowego

1. Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów od 1 stycznia 2019 r.

a) w jakich sytuacjach nie będzie można wystawić i uzyskać faktury do paragonu?

b) czy nowe restrykcje będą dotyczyć wszystkich faktur wystawianych do paragonów?

c) czy nowe zasady wystawiania faktur będą również dotyczyć faktur wystawianych do paragonów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

d) brak możliwości wprowadzenia numeru NIP nabywcy a fiskalizacja i obowiązek wystawienia faktury od stycznia 2019 r.,

e) sankcje za niedozwolone wstawienie faktury do paragonu od 1 stycznia 2019 r.

f) sankcje od 1 stycznia 2019 r. za odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej do paragonu w sposób niedozwolony.

2. Kasy „on line” od 2019 r.

a) którzy podatnicy i w jakich terminach muszą wprowadzić kasy „on-line”?

b) czy można przedłużyć termin wprowadzenia kas „on-line”?

c) trwałe lub czasowe problemy z dostępem do Internetu a korzystanie z kas „on-line”

d) do kiedy można używać dotychczas posiadane kasy fiskalne?

e) czy po uchwaleniu przepisów będzie można wymieniać moduły fiskalne w dotychczas posiadanych kasach fiskalnych?

f) czy po uchwaleniu przepisów będzie można kupić wyłącznie kasy „on-line”?

g) zakup kasy „on line” a ponowna ulga na nabycie kasy rejestrującej.

3. Projektowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z fiskalizacji:

a) jaka sprzedaż towarów i usług nie będzie już zwolniona z fiskalizacji od 2019 r.?

b) nowe kategorie czynności objęte bezwzględnym obowiązkiem fiskalizacji,

c) nowe warunki zastosowania niektórych dotychczasowych zwolnień z fiskalizacji.

4. Faktury do paragonów oraz obowiązek podatkowy przy fiskalizacji:

a) data fiskalizacji a data powstania obowiązku podatkowego – czy to zawsze to samo?

b) brak zwrotu paragonu przez klienta a obowiązek wystawienia faktury do paragonu,

c) czy można wystawić jedną fakturę do kilku paragonów dla tego samego nabywcy?

d) faktury do paragonów w JPK_VAT.

III. Podatek VAT – zagadnienia praktyczne:

1. Wpływ podzielonej płatności na rozliczenie podatku VAT

a) zapłata podzieloną płatnością a konsekwencje w rozliczeniu podatku naliczonego,

b) zapłata podzieloną płatnością a ulga na złe długi,

c) zapłata podzieloną płatnością a zakup od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową

d) zapłata zaliczki podzieloną płatnością a konsekwencje VAT,

e) czy w umowach cywilnoprawnych oraz na fakturach można zastrzec zapłatę wyłącznie zwykłym przelewem, z pominięciem podzielonej płatności?

f) podzielona płatność a nowe zasady zwrotu podatku VAT.

2. Odliczenie VAT – różne zagadnienia problematyczne:

a) odliczenie od podatnika VAT nieczynnego – w jakich sytuacjach jest to możliwe?

b) znaczne skrócenie terminu dokonania korekty z tytułu ulgi na złe długi od 2019 r.,

c) odliczenie VAT od nabyć towarów objętych kategorią ubytków i niedoborów,

d) w jakim terminie odliczyć VAT z DUPLIKATU faktury?,

e) brak faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego – w jakich sytuacjach istnieje taka możliwość?

Cena szkolenia obejmuje:  

  • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: VAT
Data szkolenia: 16 listopada 2018
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Opole, Hotel MERCURE ORBIS, ul. Krakowska 57/59
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Michał Staniek

Uprawnienia doradcy podatkowego zdobył w 2014 r. W 2018 r. został także wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców prawnych we Wrocławiu. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w obsłudze średnich i dużych przedsiębiorców m.in. z branży elektronicznej, motoryzacyjnej oraz spożywczej, w szczególności w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego. W latach 2014-2017 zdobywał doświadczenie w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy oraz Sendero Tax & Legal. Od 2018 r. prowadzi własną kancelarię prawno-podatkową oraz współpracuje z Tax Advisors Group Sp. z o.o. – jednym z liderów spółek doradztwa podatkowego działających na Dolnym Śląsku.
 
Zajmuje się bieżącą obsługą podatkową polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Jego doświadczenie w tym zakresie obejmuje m.in. wsparcie klientów w rozliczaniu transakcji z podmiotami działającymi w międzynarodowych grupach kapitałowych, w tym budowanie modeli transakcji zgodnych z przepisami o cenach transferowych oraz sporządzanie dokumentacji podatkowych wraz z analizami porównywalności. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także udział w projektach z zakresu CIT oraz VAT. Na bieżąco doradza w kwestiach związanych z podatkiem u źródła oraz aktywnie wspiera klientów w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowym. Doświadczony wykładowca oraz autor komentarzy o tematyce podatkowej w Rzeczypospolitej.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.