Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Podatek VAT 2018/2019 z uwzględnieniem zmian w kosztach używania samochodów w firmie
 16 listopada 2018

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych ze zbliżającymi się zmianami przepisów podatkowych, ze szczególnym uzwględnieniem podatku VAT. Istotna stanie się także zmiana przepisów obejmująca zasady rozliczania kosztów używania samochodów osobowych. Zagadnienie to wiąże się z ograniczeniem prawa odliczania podatku naliczonego VAT i zostanie omówione w świetle praktycznych skutków zmian przepisów dla oceny zasadności zawierania umów leasingowych w okresie do końca bieżącego roku. 

Zagadnienia dotyczące najbliższych zmian w podatku VAT, to przede wszystkim kwestie kas online i obowiązków związanych z tymi kasami fiskalnymi. Zmianie ulegają bowiem zasady i warunki odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, sytuacje wycofywania starych kas i terminy wprowadzania kas online w poszczególnych sektorach działalności gospodarczej.

Nie mniej istotne zmiany przepisów będą dotyczyć fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Będą one skutkować obowiązkowym odbieraniem ustrukturyzowanych faktur przez podmioty publiczne. Zmiany w tym zakresie wchodzą w życie od końca listopada 2018 r. i są związane z przepisami wprowadzanymi przez Unię Europejską.

W toku szkolenia zwrócona zostanie uwaga na praktyczne zagadnienia stosowania mechanizmu podzielonej płatności istotnie oddziałujące na prawidłowość rozliczeń w podatku VAT. Ponadto w trakcie szkolenie omówionych zostanie również szereg zagadnień związanych z właściwym rozliczaniem podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem faktur elektronicznych, podatku naliczonego oraz JPK.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podzielona płatność - zagadnienia praktyczne:

a) zapłata podzieloną płatnością a ulga na złe długi,

b) przelewy zbiorcze i faktury proforma w podzielonej płatności,

c) jak całkowicie uchronić się przed split payment,

d) faktoring i cesja wierzytelności a split payment,

e) omyłkowe otrzymanie przelewu a split payment,

f) zapłata podzieloną płatnością a należyta staranności nabywcy,

g) powiązanie zwrotów VAT z podzieloną płatnością.

2. Kasy „on line”:

a) którzy podatnicy i w jakich terminach muszą wprowadzić kasy „on line”?

b) trwałe lub czasowe problemy z dostępem do Internetu a korzystanie z kas „on line”,

c) do kiedy można używać dotychczas posiadane kasy fiskalne?

d) czy będzie można wymieniać moduły fiskalne w dotychczas posiadanych kasach fiskalnych?

e) zakup kasy „on line” a ponowna ulga na nabycie kasy rejestrującej.

3. Używanie samochodów w firmie - nowe zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów od 2019 r. a odliczenie podatku VAT

a) czy nowe ograniczenia kosztów będą dotyczyć wszystkich samochodów używanych w firmie?

b) czy w związku ze usunięciem „kilometrówki” z przepisów o podatku dochodowym będzie można zaliczyć do kosztów 100% wydatków na używanie samochodu?

c) zasady prowadzenia ewidencji przebiegu na podstawie ustawy o VAT w kontekście możliwości zaliczenia 100% wydatków na używanie samochodu do kosztów uzyskania przychodów,

d) wydatki związane z użytkowaniem samochodów firmowych, od których można odliczyć 100% podatku naliczonego pomimo generalnego odliczenia 50% VAT od tych samochodów – czy można je będzie również zaliczyć w 100% do kosztów uzyskania przychodów,

e) czy nieodliczone 50% VAT będzie mogło być w dalszym ciągu kosztem uzyskania przychodów?

f) jakie będą nowe zasady amortyzowania samochodów od 2019 r.?

g) czy pomimo zmian w przepisach, samochody dotychczas znajdujące się w środkach trwałych będą amortyzowane po staremu?

i) jakie będą od 2019 r. odrębnie zasady rozliczania kosztów użytkowania samochodów prywatnych na potrzeby działalności oraz tych będących środkami trwałymi i użytkowanych na podstawie umów leasingu, najmu i innych umów o podobnym charakterze?

j) jakie będzie ograniczenie zaliczenia do kosztów czynszu leasingowego lub czynszu najmu samochodu?

k) czy te same ograniczenia kosztów, które od 2019 r. będą dotyczyć czynszu najmu lub leasingu samochodu będą dotyczyć również innych opłat wynikających z umów leasingu lub najmu (rata odsetkowa, opłaty administracyjne, serwisowe itp.)?

l) przepisy przejściowe dotyczące leasingu samochodów – czy będzie można dotychczas zawarte umowy leasingu rozliczać na dotychczasowych zasadach?

m) czy trzeba będzie zgłaszać w urzędzie skarbowym umowy leasingu zawarte do końca 2018 r.?

n) przepisy przejściowe dotyczące leasingu samochodów – jakie auta opłaca się wziąć w leasing do końca 2018 r.?

o) czy zmiana lub przedłużenie po 1 stycznia 2019 r. umowy leasingu zawartej do końca 2018 r. będzie mieć negatywne skutki na rozliczenie kosztów?

p) jakie będą nowe zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek OC i AC oraz innych ubezpieczeń samochodów używanych w firmie.

p) jakie będą nowe zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek OC i AC oraz innych ubezpieczeń samochodów używanych w firmie.

4. Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych:

a) czy faktury w zamówieniach publicznych będą obowiązkowe,

b) od kiedy odbiór faktur elektronicznych będzie obowiązkowy,

c) jakie podmioty będą obowiązane przyjmować faktury elektroniczne,

d) ustrukturyzowany format faktury – przygotowanie systemów informatycznych,

e) obowiązki oferentów w zakresie przesyłania faktur elektronicznych

5. Zagadnienia problematyczne w zakresie VAT:

a) odliczenie VAT przy transakcjach transgranicznych objętych odwrotnym obciążeniem z uwzględnieniem zasad obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.,

b) brak faktury od podmiotu krajowego a prawo do odliczenia podatku naliczonego – w jakich sytuacjach istnieje taka możliwość?

c) odliczenie VAT od nabyć towarów objętych kategorią ubytków i niedoborów,

d) odliczanie VAT z faktur od podmiotów niezarejestrowanych,

e) w jakich sytuacjach organy KAS mogą żądać JPK_FA?

f) korekty JPK bez korekt deklaracji - przykłady praktyczne.

Cena szkolenia obejmuje:

  • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: VAT
Data szkolenia: 16 listopada 2018
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Kwidzyn, Hotel Centrum , Mikołaja Kopernika 32A
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 540,00 zł netto (664,20 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
540,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.