Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: VAT, Szkolenia dla ochrony zdrowia
Podatek VAT 2021/2022 - najczęściej pojawiające się problemy w podmiotach medycznych

Szkolenie dedykowane jest podmiotom medycznym, w tym o statusie SP ZOZ, podczas zajęć omówione zostają zarówno transakcje sprzedażowe typowe dla działalności medycznej oraz zasady przyporządkowania do właściwych PKWiU w przypadku usług i kodów CN w przypadku towarów. Szkolenie koncentruje się na właściwym wypełnieniu przez podmiot medyczny struktury JPK od lipca jako obowiązku sprawozdawczego o szczególnym znaczeniu dla Ministerstwa Finansów oraz omówieniu zasad wystawiania faktury ustrukturyzowanej.

Prowadzący:
dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotow medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych. Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

10 lutego 2022

09.00 - 12.00

Zobacz >>

25 marca 2022

09.00 - 12.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Omówienie różnic pomiędzy nową strukturą JPK obowiązująca od 1.07.2021 r. a wersją obowiązującą do 30.06.2021 r. w zakresie stosowania ich w podmiotach medycznych:

a) podstawa opodatkowania i podatek należny poszczególnych rodzajów transakcji,

b) dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU klasyfikacja z punktu widzenia sprzedawanych towarów i usług , w tym przez SP ZOZ),

c) dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy podmiotem medycznym a kontrahentami innymi niż budżetowe,

d) dodatkowe kody/oznaczenia dla transakcji międzynarodowych z punktu widzenia badań klinicznych i innych,

e) faktura do paragonu (ujęcie w ewidencji VAT) przez SP ZOZ,

f) faktura uproszczona w nowym JPK_VAT,

g) oznaczenia dowodów sprzedaży (dokument wewnętrzny, faktura do paragonu, dokument z kasy fiskalnej), kiedy podmiot medyczny ma je zastosować?

h) dodatkowe oznaczenia/kody dowodów nabycia w podmiocie medycznym (m.in.: faktura z zapisem metoda kasowa, dokumenty wewnętrzny).

2. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur już od 1.10.2021 r. i jego zastosowanie w podmiocie medycznym:

a) co to jest KSeF i do czego ma służyć?

b) zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich,

c) pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,

d) akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,

e) wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,

f) przechowywanie faktur ustrukturyzowanych i skutki z tym związane dla podatnika,

g) faktury korygujące w KSeF,

h) faktura uproszczona i faktury do paragonu a KSeF,

i) faktura zaliczkowa w KSeF,

j) dostęp do faktur w KSeF.

3. Pakiet Slim VAT 2 i jego zastosowanie w podmiocie medycznym.

4. Omówienie planowanych zmian w ramach Polskiego Ładu na 2022 rok w podatku VAT.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.