Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: VAT dla Lasów Państwowych
Podatek VAT dla Lasów Państwowych - zmiany w 2022 roku

Metoda szkolenia: wykład oraz warsztaty w oparciu o praktykę księgową i zgłaszane drogą elektroniczną i w trakcie szkolenia przypadki.

Adresat szkolenia: jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, w tym w szczególności nadleśnictwa, jak również inne podmioty, których działalność wiąże się z szeroko pojętą działalnością leśną (zakłady usług leśnych, tartaki, składy drewna itp.).

Cel szkolenia: zaprezentowanie zmian w VAT od 2022 roku, które mają wpływ na rozliczenia podatkowe, zaznajomienie z aktualnymi interpretacjami organów podatkowych oraz z najnowszymi orzeczeniami sądowymi istotnymi z punktu widzenia sektora leśnego z uwzględnieniem jego specyfiki.

Prowadzący:
dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotow medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych. Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

13 października 2022

09.00 - 12.00

Zobacz >>

9 listopada 2022

09.00 - 12.00

Zobacz >>

7 grudnia 2022

09.00 - 12.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Tarcze antyinflacyjne w zakresie podatku vat, do kiedy ostatecznie przedłużone?

 • obniżone stawki podatku na żywność i media,
 • zasady fakturowania i refakturowania z obniżonymi stawkami podatku,
 • obowiązki informacyjne podatników
 • zasady przeprowadzania kontroli w ramach nabyć sprawdzających

2. Możliwe preferencje podatkowe w VAT w przypadku pomocy dla uchodźców z Ukrainy - darowizny towarów i usług.

3. Zmiany w podatku VAT w Polskim Ładzie:

 • Grupa VAT - definicja, zasady rejestracji, konsekwencje w podatku należnym i naliczonym, korekty roczne, czy nadleśnictwa będą mogły tworzyć grupy vatowskie?
 • nowe terminy zwrotu podatku,
 • nowe uprawnienia w zakresie VAT dla Szefa KAS- listy ostrzegawcze
 • podatnik bezgotówkowy,
 • zmiany w WIS,
 • modyfikacja zwolnienia z VAT usług finansowych.

4. Zmiany w JPK - nowelizacja rozporządzenia i KKS:

 • aktualna wersja struktury logicznej JPK,
 • korekta bez czynnego żalu,
 • obecne oznaczenia w JPK i ich zastosowanie.

5. Centralny Rejestr Faktur w 2022 r. i jego zastosowanie w nadleśnictwie w sposób aktywny i bierny NA PRZYKŁADZIE ŚRODOWISKA TESTOWEGO:

 • kogo dotyczy i kiedy jest dobrowolny, a kiedy będzie obowiązkowy,
 • rodzaje faktur ustrukturyzowanych,
 • elementy faktury ustrukturyzowanej,
 • zasady wprowadzania do obrotu e-faktury,
 • uprawnienia do KSeF,
 • plusy i minusy monitorowania faktur,
 • zasady funkcjonowania.

6. Zmiany w fakturowaniu:

 • obowiązkowe elementy faktury i faktury korygującej w 2022 r.,
 • wydłużony okres na wystawienie faktury,
 • korygowanie błędów,
 • kontynuacja MPP na najbliższe 3 lata.

7. Faktury korygujące i zmiany w ich wystawianiu:

 • wpływ pakietu SLIM VAT I na ujęcie korekty u sprzedawcy i nabywcy,
 • korzystanie z KSeF a rozliczanie korekt w tym skonto,
 • ujęcie faktury korygującej IN MINUS i IN PLUS w JPK,
 • faktury korygujące WDT - zasady ewidencjonowania w JPK oraz w VAT-UE,
 • faktury korygujące WNT - zasady ujmowania w JPK oraz w VAT-UE,
 • korekty faktur exportowych.

8. Planowanie zmiany w zakresie SLIM VAT III:

 • zwiększenie limitu dla Małych Podatników,
 • rezygnacja z wymogu posiadania faktury przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu unijnych nabyć towarów,
 • szerszy zakres zwolnień z VAT,
 • faktury korygujące i faktury zaliczkowe - modyfikacje,
 • obniżanie sankcji VAT.

9. Stosowanie kas fiskalnych w 2022 roku w nadleśnictwie z nowych rozporządzeniem w sprawie zwolnień z kas.

10. Transakcje unijne i pozaunijne- najnowsze stanowiska organów podatkowych i rozliczenia zagraniczne w JPK nadleśnictw.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.