Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Szkolenia dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej
Podatek VAT w 2021 roku w przedsiębiorstwach komunalnych: wodnokanalizacyjnych i gospodarki mieszkaniowej

Szkolenie ma na celu zidentyfikowanie ryzyka dla przedsiębiorstw komunalnych wynikających ze złożonych JPK od października 2020 roku. Nowelizacja ustawy o KAS wprowadza rozszerzone uprawnienia organów podatkowych, celem jest jeszcze większe uszczelnienie systemu podatkowego, szczególnie po obciążającej budżet pandemii. Omówione zostaną potencjalne dane z JPK, które prezentują podmioty komunalne z punktu widzenia zastosowania ich do analiz prowadzonych przez organy podatkowe przy realizowanych od 2021 roku kontrolach. Na szkoleniu skoncentrujemy się również na zmianach podatkowych w VAT od 2021 roku w zakresie stosowania ich w przedsiębiorstwach wodnokanalizacyjnych i gospodarki mieszkaniowej.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Małgorzata Rzeszutek

  dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotow medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych. Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.

+ czytaj więcej

18 maja 2021

30 czerwca 2021

22 lipca 2021

27 sierpnia 2021

23 września 2021

21 października 2021

22 listopada 2021

21 grudnia 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10:30  –  przerwa (10 minut)

10:40  –  II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany w VAT 2021 - Slim VAT i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjnego i gospodarki mieszkaniowej:

a) zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, w jakich przypadkach ma to znaczenie dla spółki komunalnej?
b) nowe zasady dotyczące korygowania podatku naliczonego,
c) nowe regulacje dotyczące rozliczania korekt in plus,
d) wydłużenie terminu na odliczenie VAT z faktur od kontrahentów
e) zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości,
f) częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych,
g) zmiany dotyczące podzielonej płatności (potrącenia, kursy walut obcych).

2. Nowa interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów w zakresie stosowania kart paliwowych i jej zastosowanie w przedsiębiorstwie komunalnym.

3. Objaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie stawki VAT do usług wykonania  kontraktów drogowych i jej zastosowanie w spółkach komunalnych.


4. Zasady zgłaszania schematów podatkowych w 2021 roku w podatku VAT na drukach MDR z uwzględnieniem zgłoszeń gmin jako promotorów.

5. JPK po kilku miesiącach wysyłki nowej struktury. Co mówi urzędnikom skarbowym ewidencja sprzedaży i zakupu? Kontrole podatkowe z użyciem danych z JPK w zakresie VAT:

a) weryfikacja stosowania MPP przez przedsiębiorstwa komunalne
w kontekście sankcji za brak umieszczenia sformułowania na fakturze i braku płatności z użyciem MPP,
b) sprzedaż pojazdów a zastosowana stawka VAT i podstawa opodatkowania
c) usługi niematerialne a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT i właściwa stawka VAT,
d) usługi transportowe w kontekście oznaczenia GTU 13, co z najmem sprzętu z operatorem?
e) faktura uproszczona w nowym JPK_VAT i jej prawidłowe wystawianie w kontekście nowych objaśnień MF i sankcji dla sprzedawcy,
f) zastosowana stawka przy sprzedaży nieruchomości w kontekście GTU 10, temat rozliczeń przy przyłączach,
g)odliczenie VAT z właściwie wystawionego paragonu,
h) zakup paliwa i części do samochodu a odliczenie VAT w kontekście oznaczenia GTU 02 przez sprzedawcę,
i) weryfikacja rozliczenia proporcji rocznej ujętej symbolem WEW w ewidencji zakupu przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej.

6. Perspektywy Pakietu Slim Vat 2 na 2021 rok oraz Krajowego Systemu Faktur i ich zastosowanie przez przedsiębiorstwa komunalne.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.