Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: VAT, Szkolenia dla ochrony zdrowia
Podatek VAT w 2023 w podmiotach medycznych

Szkolenie dedykowane jest pracownikom wystawiających faktury w podmiotach medycznych, rozliczających podatek VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany, które zostaną wprowadzone w 2023 rok w zakresie podatku VAT jak i praktyczne stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur. 

Prowadzący:
dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotow medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych. Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

13 grudnia 2022

09.00 - 12.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. SLIM VAT 3:

1. Zmiany w wystawianiu faktur i ich zastosowanie w podmiocie medycznym:

 • Przeliczanie kursów w przypadku faktur korygujących.
 • Kurs przeliczeniowy przy zbiorczej korekcie in minus - nowe uregulowanie.
 • Kurs przeliczeniowy przy korekcie in plus.
 • Brak konieczności wystawiania faktur zaliczkowych, jeśli zaliczka i sprzedaż są w tym samym miesiącu.
 • Rozliczanie zaliczki otrzymanej w okresie wcześniejszym niż sprzedaż.
 • Brak konieczności wydruku raportów z kas fiskalnych.

2. Zmiany transakcji wewnątrzwspólnotowych:

 • Rozpoznawanie WNT bez konieczności posiadania faktury.
 • Otrzymanie faktury a WNT wykazane wcześniej.

3. Zmiany w rozliczaniu proporcji:

 • Obecne uregulowania dotyczące stosowania bieżącej proporcji oraz jej korygowania po zakończeniu roku.
 • Brak korygowania proporcji po zakończeniu roku i podniesienie limitu z 500,00 zł. do 10.000,00 zł.
 • Skutki praktyczne zmiany -zasada rozliczenia za 2022 r. wg zasad nowych czy dotychczasowych?

4. Pozostałe zmiany:

 • Podwyższenie progu dla małego podatnika.
 • Obniżenie sankcji podatkowych.
 • Zmiany w stosowanych zwolnieniach z opodatkowania podatkiem VAT.
 • Kolejne należności możliwe do regulowania z rachunku VAT.
 • Zmiany w wydawaniu WIS.

II. Podmiot medyczny a Grupa VAT w 2023 r.:

1. Grupa VAT:

 • Pojęcie Grupy VAT.
 • Umowa o utworzeniu Grupy VAT.
 • Zasady rozliczeń Grupy VAT.
 • Opodatkowanie członków podatku VAT w transakcjach pomiędzy sobą i na zewnątrz.
 • Pojęcie podatnika Grupy VAT.
 • Rozliczanie proporcji i pre - współczynnika w Grupie VAT.
 • Likwidacja Grupy VAT - przyczyny.

2. Ustawa i rozporządzenie o obniżonych stawkach - skutki praktyczne:

 • Okres stosowania obniżonych stawek.
 • Obowiązek podatkowy a stawki obniżone.
 • Korekta faktur wystawionych w okresie obowiązywania stawek obniżonych.
 • Pojęcie usługi kompleksowej.

3.  Zmiany w VAT dotyczące faktur:

 • Obowiązkowe elementy faktury po zmianach.
 • Obowiązkowe a dobrowolne elementy faktury.
 • Omówienie trzech typów faktury występujących w obiegu gospodarczym.

4. Faktura ustrukturyzowana oraz Krajowy System e-faktur:

 • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej.
 • Powiadamianie o wystawionej fakturze ustrukturyzowanej, w jaki sposób?
 • Otrzymanie faktury ustrukturyzowanej - sposoby i moment.
 • Akceptacja odbiorcy jako obowiązkowy element stosowania faktur ustrukturyzowanych.
 • Informacja o stosowaniu faktur ustrukturyzowanych - forma, termin, zakres podmiotowy.
 • Dobrowolne elementy faktury a struktura XML.
 • Przepisy przejściowe wdrażające zmiany: data wystawienia faktury a data obowiązku podatkowego.
 • Zasady utworzenia Krajowego Systemu e-faktur.
 • Funkcjonowanie systemu? data wejścia w życie uregulowań: czy 1 stycznia 2024 r. czy później?
 • Wystawienie faktury a jej automatyczne wysłanie do Krajowego Systemu e-faktur - skutki praktyczne.
 • Nadawanie numerów fakturom funkcjonujących w Krajowym Systemie e-faktur - skutki podatkowe.
 • Struktury logiczne e-faktur wysyłanych do Systemu.
 • Uwierzytelnianie faktur wysyłanych do Systemu: formy i termin.
 • Przepisy przejściowe wdrażania Systemu: dobrowolność a obowiązek.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.