Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Podatek VAT w branży budowlanej i deweloperskiej w świetle obowiązkowego VAT Split Payment - praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa w tym zakresie
 10 marca 2020

Nadchodzą kolejne zmiany fundamentalnych zasad rozliczania podatku VAT w branży budowlanej i deweloperskiej. W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów nie pozwala na usystematyzowania rozliczeń podatkowych firm z ww. branż. Służby księgowe podmiotów z branży budowlanej i deweloperskiej nie zdążyły jeszcze opanować zasad rozliczenia odwrotnego obciążenia, a ustawodawca już przygotował kolejne zmiany polegające na rezygnacji ze stosowania tego mechanizmu w rozliczeniach pomiędzy podwykonawcą, a generalnym wykonawca. Wprowadzony został natomiast obowiązek opłacania części transakcji przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności, przy czym niezastosowanie się do tego obowiązku będzie wywoływało dotkliwe negatywne konsekwencje nie tylko w podatku VAT, ale również w zakresie podatku dochodowego. W ramach szkolenia omówimy praktyczne aspekty planowanych zmian, ale również bieżące problemy branży budowlanej, jak chociażby wyrok TSUE w zakresie momentu wykonania usługi budowlanej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Mechanizm odwrotnego obciążenia w branży budowlanej od 2017 r.

 1. Jak działał mechanizm rozliczenia VAT po 1 stycznia 2017 r.
 2. Definicja „Podwykonawcy” w praktyce.
 3. Szczegółowa analiza załącznika nr 14 do ustawy o VAT.
 4. Analiza interpretacji MF w zakresie sposobu rozpoznania „podwykonawcy”, „generalnego wykonawcy” oraz „Inwestora”,

II. Analiza interpretacji MF w zakresie usług złożonych - za jakie zlecenia, kontrakty itp. należy płacić przy użyciu podzielonej płatności:

 1. Dostawa materiałów wraz z montażem.
 2. Dostawa materiałów wraz z montażem, gdy wartość materiałów jest przeważająca.
 3. Wykonanie usługi budowlanej z odrębną dostawą niezbędnych materiałów.
 4. Dostawa betonu z wynajmem pompy lub bez.
 5. Usługi projektowe wraz z usługą budowlaną.
 6. Usługi instalacyjne wraz z usługą budowlaną.
 7. Usługi serwisowe i pomiarowe wraz z usługą budowlaną.

III. Analiza stanowiska GUS w świetle interpretacji MF w zakresie usług innych niż typowo budowlane – za które usługi należy płacić mechanizmem podzielonej płatności:

 1. Wynajem sprzętu budowlanego.
 2. Udostępnienie pracowników.
 3. Usługi dodatkowe, w tym: usługi specjalistyczne, pomiary, analizy itp.
 4. Bieżące naprawy.
 5. Naprawa na terenie budowy.
 6. Naprawa w warsztacie.
 7. Usługi uszlachetniania towaru.
 8. Usługi transportowe, np. wywozu piasku z budowy.
 9. Wiele innych …….

IV. Likwidacja odwrotnego obciążenia w branży budowlanej:

 1. Jak rozliczać usługi wykonane przed wejściem w życie nowych przepisów?
 2. Jak rozliczać usługi wykonane po wejściu w życie nowych przepisów?
 3. Jak rozliczać kontrakty realizowane na przełomie zmian przepisów?

V. Obowiązkowa podzielona płatność za niektóre towary i usługi od 1 września 2019 r.:

 1. czy obowiązkowa podzielona płatność zastąpi w całości odwrotne obciążenie oraz solidarną odpowiedzialność przy nabyciu niektórych towarów i usług?,
 2. Jakie towary i usługi zostaną objęte obowiązkiem regulowania za pomocą podzielonej płatności?
 3. jak dodatkowe adnotacje będą zawierać faktury przy dostawie towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
 4. czy będzie limit kwotowy transakcji wymagający zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
 5. jakie będą skutki podatkowe w podatku VAT oraz w podatkach PIT i CIT nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
 6. jakie będą sankcje karne skarbowe nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?,
 7. czy przy obowiązkowej podzielonej płatności będzie można zapłacić za więcej niż jedną fakturę?
 8. jakie inne tytuły podatkowe, oprócz podatku VAT będzie można zapłacić z Rachunku VAT?
 9. z tytułu jakich innych podatków urząd skarbowy będzie mógł dokonać zajęcia Rachunku VAT?
 10. jakie inne zmiany dotyczące podzielonej płatności wprowadza się od 1 września 2019 r. przy okazji zmiany ustawy o VAT od 1 września 2019 r.?
 11. przepisy przejściowe – jakie są daty graniczne transakcji objętych dotychczasowym odwrotnym obciążeniem oraz od kiedy skutki braku zapłaty obowiązkową podzieloną płatnością będą dotyczyć podatków PIT i CIT?.

VI. Jak minimalizować ryzyko i odpowiedzialność za błędy w zakresie odwrotnego obciążenia i podzielonej płatności w związku ze zmianą przepisów?

 1. Jakie zapisy umów, zamówieni itp. powinny być istotne?
 2. O czym musi pamiętać podwykonawca i generalny wykonawca, a o czym inwestor w związku ze zmianą przepisów?
 3. Czy w związku z likwidacją odwrotnego obciążenia konieczne są zmiany w umowach?
 4. A co zmienić w umowach w związku z obowiązkiem stosowania podzielonej płatności?
 5. Wskazanie numeru PKWiU na fakturze na pewno jest przydatne, ale jak skłonić do tego wystawcę faktury?

VII. Obowiązek podatkowy w branży budowlanej i deweloperskiej po wyroku TSUE:

 1. Moment powstania obowiązku podatkowego przy dostawie nieruchomości.
 2. Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych oraz budowlano-montażowych.
 3. Pozostałe problemy praktyczne.

VIII. WARSZTATY PRAKTYCZNE – rozwiązanie problemów podanych przez Uczestników.

 

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: VAT w branży budowlanej
Data szkolenia: 10 marca 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Katowice, Vienna House Easy Katowice, ul. Sokolska 24
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.